Đã có trung tâm 'tuýt còi' tranh giả

Đã có trung tâm 'tuýt còi' tranh giả

Làm giả tác phẩm nghệ thuật ở Việt Nam quá tinh vi, giám định thật - giả kiểu gì?

Làm giả tác phẩm nghệ thuật ở Việt Nam quá tinh vi, giám định thật - giả kiểu gì?

Nguyễn Phan Chánh - tranh lụa và hồn quê…

Nguyễn Phan Chánh - tranh lụa và hồn quê…

Tranh lụa của họa sĩ Việt được bán với mức giá kỷ lục gần 12 tỷ

Tranh lụa của họa sĩ Việt được bán với mức giá kỷ lục gần 12 tỷ

Bức tranh của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn lập kỷ lục đấu giá với gần 12 tỷ đồng

Bức tranh của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn lập kỷ lục đấu giá với gần 12 tỷ đồng

Bức tranh 'Thiếu nữ cầm quạt' lập kỷ lục đấu giá với gần 12 tỷ đồng

Bức tranh 'Thiếu nữ cầm quạt' lập kỷ lục đấu giá với gần 12 tỷ đồng

'Thiếu nữ cầm quạt' của Nguyễn Nam Sơn gõ búa mức kỷ lục gần 12 tỷ đồng

'Thiếu nữ cầm quạt' của Nguyễn Nam Sơn gõ búa mức kỷ lục gần 12 tỷ đồng

Đấu giá tranh 'Thiếu nữ cầm quạt' của họa sư Nam Sơn

Đấu giá tranh 'Thiếu nữ cầm quạt' của họa sư Nam Sơn

Tranh của họa sĩ Việt Nam lên sàn Nhà đấu giá Aguttes tại Paris

Tranh của họa sĩ Việt Nam lên sàn Nhà đấu giá Aguttes tại Paris

Cạnh 'phố Phái' trầm mặc, có 'phố Xương' thanh bình

Cạnh 'phố Phái' trầm mặc, có 'phố Xương' thanh bình

Đấu giá tranh giả của Vũ Giáng Hương, cơ quan chức năng cần vào cuộc

Đấu giá tranh giả của Vũ Giáng Hương, cơ quan chức năng cần vào cuộc

Sẽ có đối thoại trực tiếp về bức tranh được cho là 'nhái' của họa sĩ Vũ Giáng Hương

Sẽ có đối thoại trực tiếp về bức tranh được cho là 'nhái' của họa sĩ Vũ Giáng Hương

Làm giả chữ ký của cố họa sỹ Vũ Giáng Hương, công khai mang tranh ra đấu giá

Làm giả chữ ký của cố họa sỹ Vũ Giáng Hương, công khai mang tranh ra đấu giá

Tranh 'Thôn nữ Bắc Kỳ' đấu giá tại Pháp có nhiều điểm nghi vấn

Tranh 'Thôn nữ Bắc Kỳ' đấu giá tại Pháp có nhiều điểm nghi vấn