Nhím biển sinh sản vô tội vạ, đe dọa bờ biển nước Mỹ

Nhím biển sinh sản vô tội vạ, đe dọa bờ biển nước Mỹ

Dân số loài nhím biển tím đã tăng tới 10.000% trong vòng 5 năm, đe dọa nghiêm trọng sự cân bằng sinh thái ở...