Quản lý nhập khẩu giấy phế liệu một cách phù hợp

Quản lý nhập khẩu giấy phế liệu một cách phù hợp

Tiền Giang thu hồi Dự án Nhà máy giấy Đại Dương: Hết cơ hội đầu tư sản xuất giấy?

Tiền Giang thu hồi Dự án Nhà máy giấy Đại Dương: Hết cơ hội đầu tư sản xuất giấy?

Siết nhập khẩu phế liệu: Doanh nghiệp bị động

Siết nhập khẩu phế liệu: Doanh nghiệp bị động

Siết nhập phế liệu: Lại cần gỡ nút thắt

Siết nhập phế liệu: Lại cần gỡ nút thắt

Doanh nghiệp ngành giấy với 'bài toán' nguyên liệu

Doanh nghiệp ngành giấy với 'bài toán' nguyên liệu

Ngành giấy trước việc siết chặt nhập khẩu phế liệu

Ngành giấy trước việc siết chặt nhập khẩu phế liệu

70% sản lượng giấy của Việt Nam sản xuất từ giấy phế liệu

70% sản lượng giấy của Việt Nam sản xuất từ giấy phế liệu

70% sản lượng giấy của Việt Nam sản xuất từ giấy phế liệu

70% sản lượng giấy của Việt Nam sản xuất từ giấy phế liệu

Khai thác tiềm năng ngành giấy

Khai thác tiềm năng ngành giấy

Phát triển bền vững ngành Giấy, cần sự quan tâm và cơ chế quản lý phù hợp

Phát triển bền vững ngành Giấy, cần sự quan tâm và cơ chế quản lý phù hợp

Việt Nam nhập 2 triệu tấn giấy/năm

Bàn giải pháp phát triển bền vững ngành sản xuất giấy Việt Nam

Bàn giải pháp phát triển bền vững ngành sản xuất giấy Việt Nam

Tiềm năng phát triển bền vững cùng bài toán tối ưu hóa nguồn nguyên liệu giấy tái chế

Tiềm năng phát triển bền vững cùng bài toán tối ưu hóa nguồn nguyên liệu giấy tái chế

Tìm giải pháp chính sách để phát triển ngành giấy tại Việt Nam

Tìm giải pháp chính sách để phát triển ngành giấy tại Việt Nam

Việt Nam nhập khẩu gần 2 triệu tấn giấy mỗi năm

Việt Nam nhập khẩu gần 2 triệu tấn giấy mỗi năm

Giải pháp chính sách phát triển bền vững ngành giấy tại Việt Nam

Giải pháp chính sách phát triển bền vững ngành giấy tại Việt Nam

Việt Nam vẫn phải nhập khẩu gần 2 triệu tấn giấy/năm

Việt Nam vẫn phải nhập khẩu gần 2 triệu tấn giấy/năm

VPPA kiến nghị cần có cơ chế kiểm soát giấy nguyên liệu nhập khẩu phù hợp

VPPA kiến nghị cần có cơ chế kiểm soát giấy nguyên liệu nhập khẩu phù hợp

Sản xuất bột giấy tái chế: Bột giấy sạch đưa về Trung Quốc, rác ở lại Việt Nam

Sản xuất bột giấy tái chế: Bột giấy sạch đưa về Trung Quốc, rác ở lại Việt Nam

'Siết' nhập khẩu phế liệu, doanh nghiệp ngành giấy kêu khó

'Siết' nhập khẩu phế liệu, doanh nghiệp ngành giấy kêu khó

Doanh nghiệp giấy nội không cẩn trọng dễ đánh mất thị phần

Doanh nghiệp giấy nội không cẩn trọng dễ đánh mất thị phần

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất giấy tái chế

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất giấy tái chế

Sản xuất bột giấy tái chế: Lợi bất cập hại

Sản xuất bột giấy tái chế: Lợi bất cập hại

Chính thức 'siết' nhập khẩu phế liệu

Chính thức 'siết' nhập khẩu phế liệu

'Siết' nhập phế liệu: Ngành giấy và sắt 'than' bị vạ lây

'Siết' nhập phế liệu: Ngành giấy và sắt 'than' bị vạ lây

Hiệp hội Giấy và Bột giấy: Tổng cục Hải quan ban hành 2 văn bản làm khó doanh nghiệp

Hiệp hội Giấy và Bột giấy: Tổng cục Hải quan ban hành 2 văn bản làm khó doanh nghiệp

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sản xuất bột giấy tái chế xuất khẩu Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) cho biết, một số doanh nghiệp của nước ngoài và Việt Nam tìm cách liên doanh để sản xuất bột giấy tái chế xuất khẩu. Việc này dẫn đến nguy cơ ô nhi

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ sản xuất bột giấy tái chế xuất khẩu Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) cho biết, một số doanh nghiệp của nước ngoài và Việt Nam tìm cách liên doanh để sản xuất bột giấy tái chế xuất khẩu. Việc này dẫn đến nguy cơ ô nhi

Vốn mỏng, doanh nghiệp giấy nội địa khó lớn‎‎?

Vốn mỏng, doanh nghiệp giấy nội địa khó lớn‎‎?

TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc 3 triển lãm chuyên ngành giấy, cao su và in ấn

TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc 3 triển lãm chuyên ngành giấy, cao su và in ấn

Trung Quốc siết chặt kiểm soát ô nhiễm: Doanh nghiệp kéo nhau sang Việt Nam tái chế bột giấy

Trung Quốc siết chặt kiểm soát ô nhiễm: Doanh nghiệp kéo nhau sang Việt Nam tái chế bột giấy

Doanh nghiệp giấy đứng ngồi không yên

Doanh nghiệp giấy đứng ngồi không yên

Ngành giấy trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung

Ngành giấy trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung

Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp gặp khó

Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp gặp khó

Xung lực mới nâng tầm quan hệ thương mại Việt Nam - Ấn Độ

Xung lực mới nâng tầm quan hệ thương mại Việt Nam - Ấn Độ