Quảng Ninh: Xử lý môi trường nước bằng công nghệ thiên nhiên Bakture tại TP. Hạ Long đạt kết quả khả quan

Quảng Ninh: Xử lý môi trường nước bằng công nghệ thiên nhiên Bakture tại TP. Hạ Long đạt kết quả khả quan

Quảng Ninh: Mở rộng công nghệ khử ô nhiễm ở hồ điều hòa ở Hạ Long

Quảng Ninh: Mở rộng công nghệ khử ô nhiễm ở hồ điều hòa ở Hạ Long

Ngạc nhiên công nghệ Nhật biến hồ 'chết' thành hồ 'sống'

Ngạc nhiên công nghệ Nhật biến hồ 'chết' thành hồ 'sống'

Quảng Ninh: Cứu hồ ô nhiễm bằng công nghệ Bakture

Quảng Ninh: Cứu hồ ô nhiễm bằng công nghệ Bakture

Quảng Ninh: Cứu hồ ô nhiễm bằng công nghệ Bakture

Quảng Ninh: Cứu hồ ô nhiễm bằng công nghệ Bakture

Công nghệ 'Tự động làm sạch' - giải pháp mới trong xử lý ô nhiễm môi trường

'Trở về với tự nhiên': Thuốc đặc trị cho những hồ ô nhiễm

'Trở về với tự nhiên': Thuốc đặc trị cho những hồ ô nhiễm