Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội ban hành Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Vì sao Quảng Ngãi hụt thu cân đối ngân sách?

Vì sao Quảng Ngãi hụt thu cân đối ngân sách?

Tại sao chúng ta lại mua sắm bốc đồng, làm sao hạn chế hành vi 'có hại' này?

Tại sao chúng ta lại mua sắm bốc đồng, làm sao hạn chế hành vi 'có hại' này?

Nới nợ công, tạo lực đẩy cho nền kinh tế trong bối cảnh đặc biệt

Nới nợ công, tạo lực đẩy cho nền kinh tế trong bối cảnh đặc biệt

Google tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thanh toán điện tử

Google tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thanh toán điện tử

Nhiều thách thức trước mục tiêu thu ngân sách 4,33 triệu tỷ đồng

Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước năm 2020

10 cách dùng tiền ngu ngốc khiến bạn cả đời không thể giàu

Nỗ lực giảm thiểu bội chi quỹ BHYT

Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước và nợ công năm 2021

Hà Nội: Tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù

Không quá một bàn tay

Quốc hội thông qua nhiều dự án luật trong chương trình kỳ họp thứ 10

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT MỨC BỘI CHI NSNN NĂM 2021 KHOẢNG 4% GDP

Tổng thu chi ngân sách trung ương năm 2021 gần 1,8 triệu tỷ đồng

Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, tiết kiệm chi tối thiểu 15%

Hơn 350.000 tỷ đồng bổ sung ngân sách cho các địa phương

Dự toán ngân sách 2021: Tăng thu phù hợp, bố trí chi triệt để tiết kiệm

Đổi mới cơ cấu ngân sách

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội chính thức thông qua dự toán ngân sách 2021, chưa điều chỉnh mức lương cơ sở

Quốc hội 'chốt' tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2021 hơn 1,34 triệu tỷ đồng

Quốc hội 'chốt' chưa điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo năm 2021

Dự toán năm 2021: Cho phép bội chi ngân sách 4% GDP

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội phê duyệt mức bội chi NSNN năm 2021 khoảng 4% GDP

Chưa điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2020, 2021

Quốc hội duyệt mức bội chi ngân sách 4% năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước

Không tăng lương cơ sở trong năm 2020 và 2021

Chưa tăng lương để dành tiền chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1,34 triệu tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021: Bội chi ngân sách tương đương 4% GDP

Năm 2020 không điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu

Chính thức chưa điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2021

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2021, chưa điều chỉnh lương cơ sở

Quốc hội thông qua dự thu ngân sách đạt 1,34 triệu tỷ đồng năm 2021

Dự toán năm 2021: Bội chi ngân sách 4% GDP

Năm 2020 không điều chỉnh mức lương, trợ cấp

Nghĩa vụ trả nợ chạm trần, Quốc hội yêu cầu cơ cấu lại nợ

Kiểm soát chặt chẽ nợ công - 'Chìa khóa' tăng dư địa chính sách tài khóa

Bài cuối: Bài toán huy động bổ sung nguồn vốn đầu tư công

Dự toán ngân sách năm 2021 thận trọng và sát thực tế

Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2021 dành cho công dân

Đặt mục tiêu sát thực tế để có giải pháp thực hiện đúng, trúng

Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng để VDB xử lý phần chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến 31/12/2018

GDP năm 2021 tăng 6%: 'Chính phủ khẳng định sẽ đạt, tôi tin'

Chỉ tiêu tăng trưởng: Phải nhìn đúng thực trạng, để đưa ra giải pháp đúng và trúng

Sức ép lên người giữ tay hòm chìa khóa quốc gia

Hôm nay, Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thị trường trái phiếu Việt Nam trên đà phát triển nhanh, bền vững

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Quốc hội nên thay đổi cách thảo luận

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT TÀI CHÍNH ĐỂ GIẢM BỘI CHI, NỢ CÔNG

Giám sát an toàn nợ công

Cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 có nhiều chuyển biến tích cực

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG: BẢO ĐẢM CÁC KHOẢN CHI NHẰM PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

Bộ Tài chính dự toán chi ngân sách 5 năm tới lên đến 9,7 triệu tỷ đồng

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 3,18 triệu tỷ đồng

Dự kiến chi ngân sách 5 năm tới là 9,7 triệu tỷ đồng

Do tác động của dịch Covid-19: thu ngân sách năm nay giảm khoảng 190.000 tỷ đồng

Ngân sách khó khăn vẫn đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách

Thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2020 thấp nhất trong 10 năm

'Đề xuất kế hoạch tài chính – ngân sách 5 năm tới với tinh thần quyết tâm cao'

Tái cơ cấu ngân sách hiệu quả, có dư địa để xử lý các vấn đề cấp bách

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng bền vững

Chi ủng hộ chống lũ lụt, Covid-19 của doanh nghiệp được tính vào chi phí

Phải bao quát hết nguồn thu trong giai đoạn tới

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh

Khoản chi ủng hộ chống lũ lụt, Covid-19 của doanh nghiệp được tính vào chi phí

Kích hoạt thời 'thắt lưng buộc bụng'?

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân: Những nỗ lực trong điều hành tài chính - ngân sách là rất tốt

Dự toán ngân sách nhà nước 2021: Thận trọng, tiết kiệm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô

NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM CÓ THỂ TRÊN 4 TRIỆU TỶ ĐỒNG VÀO NĂM 2021

Thận trọng tính toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Dự toán ngân sách năm 2021: Phải đảm bảo mục tiêu kép!

Mỗi người dân gánh 40 triệu đồng nợ công

Tọa đàm ngân sách Nhà nước năm 2021 trong bối cảnh bình thường mới

Nhiều thách thức đối với cân đối ngân sách năm 2021

Kinh tế khó khăn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến thu ngân sách

Chưa đưa khách du lịch vào Việt Nam, thu ngân sách khó phục hồi sớm

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Cần tiếp tục 'thắt lưng buộc bụng' trong vài năm tới

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi phải sử dụng theo quy định

5 năm, tổng thu ngân sách tăng gấp 1,58 lần

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Kiểm soát tốt bội chi giúp nợ công giảm, đảm bảo an sinh xã hội

Kiểm soát tốt bội chi tốt giúp nợ công giảm, đảm bảo an sinh xã hội

Thu ngân sách gặp khó vẫn bảo đảm hỗ trợ các nhiệm vụ cấp bách

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Tài chính

Thủ tướng dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính

Giám định BHYT điện tử phát hiện chi 2.584 tỉ không hợp lý