Mỹ thâm hụt tới 739 tỷ USD bất chấp niềm tự hào thuế quan của Trump

Mỹ thâm hụt tới 739 tỷ USD bất chấp niềm tự hào thuế quan của Trump

Nợ công đã an toàn hơn

Nợ công đã an toàn hơn

Vay gần 284.000 tỷ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc

Vay gần 284.000 tỷ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc

Xây dựng Luật Thư viện để thúc đẩy văn hóa đọc

Xây dựng Luật Thư viện để thúc đẩy văn hóa đọc

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: - Năm 2017, bội chi ngân sách nhà nước là 136.963 tỷ đồng

Luật Biên phòng Việt Nam sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 10

Luật Biên phòng Việt Nam sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 10

Báo cáo rõ danh sách tổ chức, cá nhân sai phạm trong quản lý sử dụng NSNN

Báo cáo rõ danh sách tổ chức, cá nhân sai phạm trong quản lý sử dụng NSNN

Quốc hội chính thức phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội chính thức phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017

Quốc hội phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017

Nhiều năm lặp lại chi sai chế độ, Chính phủ tiếp tục được đề nghị rút kinh nghiệm

Nhiều năm lặp lại chi sai chế độ, Chính phủ tiếp tục được đề nghị rút kinh nghiệm

Quyết liệt chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Quyết liệt chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Quốc hội thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội yêu cầu báo cáo danh sách xử lý vi phạm sử dụng ngân sách vào năm 2020

Quốc hội yêu cầu báo cáo danh sách xử lý vi phạm sử dụng ngân sách vào năm 2020

Ngân sách vay 12 tỷ USD/năm để trả nợ gốc, bù bội chi

Ngân sách vay 12 tỷ USD/năm để trả nợ gốc, bù bội chi

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

Đồng ý vay hơn 283.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ gốc năm 2017

Đồng ý vay hơn 283.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ gốc năm 2017

Hôm nay (11/6): Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước

Hôm nay (11/6): Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước

Tái cơ cấu nợ công đạt nhiều mục tiêu

Tái cơ cấu nợ công đạt nhiều mục tiêu

Nợ công giảm dần nhưng vẫn cần nhiều giải pháp quản lý

Nợ công giảm dần nhưng vẫn cần nhiều giải pháp quản lý

Nợ công chỉ còn 58,4% GDP

Nợ công chỉ còn 58,4% GDP

Nợ công của Việt Nam có đảm bảo an toàn?

Nợ công của Việt Nam có đảm bảo an toàn?

Nợ công gia tăng áp lực: Nhiều dự án được bảo lãnh sắp phá sản

Nợ công gia tăng áp lực: Nhiều dự án được bảo lãnh sắp phá sản

Nợ công gia tăng áp lực: Nhiều dự án được bảo lãnh sắp phá sản

Nợ công gia tăng áp lực: Nhiều dự án được bảo lãnh sắp phá sản

Nợ công được kiểm soát chặt chẽ

Nợ công được kiểm soát chặt chẽ

Nợ công đã thấp hơn dự kiến nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức

Nợ công đã thấp hơn dự kiến nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức

Sự an toàn của nợ công được đánh giá dựa trên những chỉ tiêu nào?

Sự an toàn của nợ công được đánh giá dựa trên những chỉ tiêu nào?

Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về tình hình nợ công

Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về tình hình nợ công

Bộ Tài chính nói gì về tình hình vay, trả nợ công?

Bộ Tài chính nói gì về tình hình vay, trả nợ công?

Con số nợ công 'đẹp' hơn, nhưng áp lực trả nợ lại gia tăng

Con số nợ công 'đẹp' hơn, nhưng áp lực trả nợ lại gia tăng

Nợ công có thực sự 'đẹp' và bền vững?

Nợ công có thực sự 'đẹp' và bền vững?

Nam Phi không sắm xe công vụ để mua xe cấp cứu phục vụ người dân

Nam Phi không sắm xe công vụ để mua xe cấp cứu phục vụ người dân

Đề xuất tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Đề xuất tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Đề xuất tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Đề xuất tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Bất cập trong quản lý ngân sách

Bất cập trong quản lý ngân sách

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm

Bình quân mỗi người dân Việt Nam 'gánh' hơn 32 triệu đồng nợ công

Bình quân mỗi người dân Việt Nam 'gánh' hơn 32 triệu đồng nợ công

Đại biểu Quốc hội lo ngân sách có tiền mà... xài không được

Đại biểu Quốc hội lo ngân sách có tiền mà... xài không được

Chính phủ dành 113.000 tỷ đồng để trả nợ lãi trong năm 2018

Chính phủ dành 113.000 tỷ đồng để trả nợ lãi trong năm 2018

Đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu, giảm bội chi ngân sách nhà nước

Đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu, giảm bội chi ngân sách nhà nước

Quy mô nợ công tiếp tục tăng qua các năm

Quy mô nợ công tiếp tục tăng qua các năm

Quyết toán ngân sách, phát hiện nhiều dự án đội vốn 'khủng'

Quyết toán ngân sách, phát hiện nhiều dự án đội vốn 'khủng'

Có dự án đội vốn đầu tư lên 39 lần

Có dự án đội vốn đầu tư lên 39 lần

Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Một dự án ở Nha Trang có tổng mức đầu tư tăng gần 40 lần

Một dự án ở Nha Trang có tổng mức đầu tư tăng gần 40 lần

Vì sao bội chi ngân sách lớn, tổng mức đầu tư dự án tăng?

Vì sao bội chi ngân sách lớn, tổng mức đầu tư dự án tăng?

Quốc hội nghe báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quốc hội nghe báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Quyết toán ngân sách 2017: Có dự án tổng mức đầu tư tăng 39 lần!

Quyết toán ngân sách 2017: Có dự án tổng mức đầu tư tăng 39 lần!

Nợ công Việt Nam xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

Nợ công Việt Nam xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

Bội chi ngân sách giảm hơn 12.000 tỷ đồng, nợ công lùi về 58,4% GDP

Bội chi ngân sách giảm hơn 12.000 tỷ đồng, nợ công lùi về 58,4% GDP

Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế năm 2018 và những tháng đầu năm 2019

Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế năm 2018 và những tháng đầu năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng mức vay vốn hàng năm

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng mức vay vốn hàng năm

TP Hồ Chí Minh đề xuất tăng mức vay vốn hàng năm

TP Hồ Chí Minh đề xuất tăng mức vay vốn hàng năm

Man Utd bao giờ trở lại với ngày xưa?

Man Utd bao giờ trở lại với ngày xưa?

Fitch Ratings nâng triển vọng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Tích cực

Fitch Ratings nâng triển vọng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Tích cực

Tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng hạng lên mức tích cực

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ về giải pháp quản lý xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ về giải pháp quản lý xã hội

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chậm trễ giải ngân vốn đầu tư

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chậm trễ giải ngân vốn đầu tư

Sửa cơ chế đặc thù: Đề xuất tăng mức dư nợ vay cho Hà Nội

Sửa cơ chế đặc thù: Đề xuất tăng mức dư nợ vay cho Hà Nội

Bộ Tài chính trả lời cử tri về tình hình bội chi ngân sách, nợ công

Bộ Tài chính trả lời cử tri về tình hình bội chi ngân sách, nợ công

Quốc hội phân bổ hơn một triệu tỉ đồng ngân sách trung ương

Quốc hội phân bổ hơn một triệu tỉ đồng ngân sách trung ương

Thu từ thuế bảo vệ môi trường năm sau có thể vượt mốc 69.000 tỷ đồng

Thu từ thuế bảo vệ môi trường năm sau có thể vượt mốc 69.000 tỷ đồng

Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ

Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Đàn chim sẽ bay nhanh hơn nếu mọi con chim khát vọng vượt lên chính mình

Đàn chim sẽ bay nhanh hơn nếu mọi con chim khát vọng vượt lên chính mình

Cần rà soát để bổ sung vốn cho dự án thực sự cấp thiết

Cần rà soát để bổ sung vốn cho dự án thực sự cấp thiết

Bộ trưởng cũng sốt ruột về nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Bộ trưởng cũng sốt ruột về nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ngân sách hầu như không có nguồn để trả nợ

Ngân sách hầu như không có nguồn để trả nợ

Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 15 đến 21-10-2018)

Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 15 đến 21-10-2018)

Ngân sách: Thu ít đi, vay nợ nhiều hơn

Ngân sách: Thu ít đi, vay nợ nhiều hơn

Giữ vững đà tăng trưởng

Giữ vững đà tăng trưởng

Hội nghị TƯ 8: Kinh tế - xã hội đất nước đang đi đúng hướng

Hội nghị TƯ 8: Kinh tế - xã hội đất nước đang đi đúng hướng

Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng từ ngày 1/7/2018

Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng từ ngày 1/7/2018

Đại biểu Quốc hội: Bội chi ngân sách, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Đại biểu Quốc hội: Bội chi ngân sách, ai sẽ chịu trách nhiệm?