Bội chi ngân sách 11 tháng gần 137 nghìn tỷ đồng

Bội chi ngân sách 11 tháng gần 137 nghìn tỷ đồng

Lũy kế từ đầu năm đến 15/11, thu ngân sách Nhà nước đạt 78,4% dự toán và chi ngân sách bằng 75,7% dự toán...
Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Nới nợ công, tạo lực đẩy cho nền kinh tế trong bối cảnh đặc biệt

Nới nợ công, tạo lực đẩy cho nền kinh tế trong bối cảnh đặc biệt

Lãi suất trái phiếu chính phủ có thể chịu áp lực tăng

Lãi suất trái phiếu chính phủ có thể chịu áp lực tăng

Nhiều thách thức trước mục tiêu thu ngân sách 4,33 triệu tỷ đồng

Nhiều thách thức trước mục tiêu thu ngân sách 4,33 triệu tỷ đồng

Ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2020

Ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2020

Quốc hội thông qua nhiều dự án luật trong chương trình kỳ họp thứ 10

Quốc hội thông qua nhiều dự án luật trong chương trình kỳ họp thứ 10

Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, tiết kiệm chi tối thiểu 15%

Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, tiết kiệm chi tối thiểu 15%

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội chính thức thông qua dự toán ngân sách 2021, chưa điều chỉnh mức lương cơ sở

Quốc hội chính thức thông qua dự toán ngân sách 2021, chưa điều chỉnh mức lương cơ sở

Quốc hội 'chốt' tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2021 hơn 1,34 triệu tỷ đồng

Quốc hội 'chốt' tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2021 hơn 1,34 triệu tỷ đồng

Quốc hội 'chốt' chưa điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo năm 2021

Quốc hội 'chốt' chưa điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo năm 2021

Dự toán năm 2021: Cho phép bội chi ngân sách 4% GDP

Dự toán năm 2021: Cho phép bội chi ngân sách 4% GDP

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội phê duyệt mức bội chi NSNN năm 2021 khoảng 4% GDP

Quốc hội phê duyệt mức bội chi NSNN năm 2021 khoảng 4% GDP

Chưa điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2020, 2021

Chưa điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2020, 2021

Quốc hội duyệt mức bội chi ngân sách 4% năm 2021

Quốc hội duyệt mức bội chi ngân sách 4% năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

Năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước

Không tăng lương cơ sở trong năm 2020 và 2021

Không tăng lương cơ sở trong năm 2020 và 2021

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1,34 triệu tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1,34 triệu tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021: Bội chi ngân sách tương đương 4% GDP

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021: Bội chi ngân sách tương đương 4% GDP

Năm 2020 không điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu

Năm 2020 không điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu

Chính thức chưa điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2021

Chính thức chưa điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2021

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2021, chưa điều chỉnh lương cơ sở

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2021, chưa điều chỉnh lương cơ sở

Quốc hội thông qua dự thu ngân sách đạt 1,34 triệu tỷ đồng năm 2021

Quốc hội thông qua dự thu ngân sách đạt 1,34 triệu tỷ đồng năm 2021

Dự toán năm 2021: Bội chi ngân sách 4% GDP

Dự toán năm 2021: Bội chi ngân sách 4% GDP

Quốc hội chốt chưa tăng lương cho cán bộ, công chức trong năm 2021

Quốc hội chốt chưa tăng lương cho cán bộ, công chức trong năm 2021

Năm 2020 không điều chỉnh mức lương, trợ cấp

Năm 2020 không điều chỉnh mức lương, trợ cấp

Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB

Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB

Giám sát an toàn nợ công

Giám sát an toàn nợ công

Việt Nam có quyền kỳ vọng thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045

Việt Nam có quyền kỳ vọng thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045

PGS.TS Hoàng Văn Cường: Muốn trở thành con rồng châu Á, mỗi năm phải tăng trưởng 10%

PGS.TS Hoàng Văn Cường: Muốn trở thành con rồng châu Á, mỗi năm phải tăng trưởng 10%

Đảm bảo tính trung lập của thuế để tăng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm

Đảm bảo tính trung lập của thuế để tăng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm

Đại biểu chỉ ra mấu chốt để Việt Nam trở thành nước phát triển

Đại biểu chỉ ra mấu chốt để Việt Nam trở thành nước phát triển

Đẩy mạnh vai trò trụ cột của các tập đoàn kinh tế lớn trong nước

Đẩy mạnh vai trò trụ cột của các tập đoàn kinh tế lớn trong nước

Chi ủng hộ chống lũ lụt, Covid-19 của doanh nghiệp được tính vào chi phí

Chi ủng hộ chống lũ lụt, Covid-19 của doanh nghiệp được tính vào chi phí

Mỗi người dân gánh 40 triệu nợ công: Kiểm soát thế nào?

Mỗi người dân gánh 40 triệu nợ công: Kiểm soát thế nào?

Khoản chi ủng hộ chống lũ lụt, Covid-19 của doanh nghiệp được tính vào chi phí

Khoản chi ủng hộ chống lũ lụt, Covid-19 của doanh nghiệp được tính vào chi phí

Mỗi người Việt dự kiến 'gánh' 40 triệu đồng nợ công vào năm 2021

Mỗi người Việt dự kiến 'gánh' 40 triệu đồng nợ công vào năm 2021