Phác họa bức tranh thu - chi NSNN năm 2019

Phác họa bức tranh thu - chi NSNN năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

BẢN TIN TÀI CHÍNH-KINH DOANH: Người Việt mua xe đắt mùa cao điểm, tăng thuế để giảm tiêu thụ bia rượu

BẢN TIN TÀI CHÍNH-KINH DOANH: Người Việt mua xe đắt mùa cao điểm, tăng thuế để giảm tiêu thụ bia rượu

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tính bền vững của ngân sách nhà nước được củng cố

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tính bền vững của ngân sách nhà nước được củng cố

Quản lý ngân sách nhà nước khó nhiều bề

Quản lý ngân sách nhà nước khó nhiều bề

Công khai ngân sách có tiến bộ nhưng mức độ vẫn thấp

Công khai ngân sách có tiến bộ nhưng mức độ vẫn thấp

Chuyên gia nói gì về dự toán ngân sách nhà nước?

Chuyên gia nói gì về dự toán ngân sách nhà nước?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Kết quả cơ cấu lại ngân sách nhà nước 3 năm qua là tích cực

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Kết quả cơ cấu lại ngân sách nhà nước 3 năm qua là tích cực

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách nhà nước

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách nhà nước

Đầu tư công trung hạn cho chương trình MTQG còn nhiều bất cập

Đầu tư công trung hạn cho chương trình MTQG còn nhiều bất cập

Dự toán ngân sách 2019: Tiến bộ nhưng chỉ số minh bạch vẫn thấp!

Dự toán ngân sách 2019: Tiến bộ nhưng chỉ số minh bạch vẫn thấp!

Bài toán cân đối ngân sách nhà nước

Dự toán chi ngân sách năm 2019 vượt thu hơn 200.000 tỉ đồng

Dự toán chi ngân sách năm 2019 vượt thu hơn 200.000 tỉ đồng

Lấy ý kiến Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai xin ý kiến về dự toán ngân sách năm 2019

Công khai xin ý kiến về dự toán ngân sách năm 2019

Cần thận trọng rà soát lại dự toán thu phù hợp với điều kiện tình hình thực tế

Cần thận trọng rà soát lại dự toán thu phù hợp với điều kiện tình hình thực tế

Chính sách cho đồng bào miền núi cần có tầm nhìn dài hạn, khả thi

Chính sách cho đồng bào miền núi cần có tầm nhìn dài hạn, khả thi

Bội chi ngân sách năm 2019 sẽ giảm 0,1% GDP so với năm 2018

Bội chi ngân sách năm 2019 sẽ giảm 0,1% GDP so với năm 2018

Cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong năm 2018

Cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong năm 2018

Thu không đạt dự toán phải kiên quyết cắt, giảm nhiệm vụ chi

Thu không đạt dự toán phải kiên quyết cắt, giảm nhiệm vụ chi

Thu không đạt dự toán thì phải kiên quyết cắt, giảm nhiệm vụ chi

Thu không đạt dự toán thì phải kiên quyết cắt, giảm nhiệm vụ chi

Bội chi ngân sách sẽ tiếp tục giảm vào 2019

Bội chi ngân sách sẽ tiếp tục giảm vào 2019

Giao vốn, giải ngân chậm ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án lớn

Giao vốn, giải ngân chậm ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án lớn

Thu ngân sách nhà nước 2018 ước vượt chỉ tiêu, nhưng chưa vững chắc

Thu ngân sách nhà nước 2018 ước vượt chỉ tiêu, nhưng chưa vững chắc

Ngân sách: Thu ít đi, vay nợ nhiều hơn

Ngân sách: Thu ít đi, vay nợ nhiều hơn

Ngân sách: Thu ít đi, vay nợ nhiều hơn

Ngân sách: Thu ít đi, vay nợ nhiều hơn

Từ 1/7/2019, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019, lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Thu ngân sách đủ chi thường xuyên và trả nợ là bước tiến đáng kế

Thu ngân sách đủ chi thường xuyên và trả nợ là bước tiến đáng kế

Bằng mọi giá?

​Năm 2019, tỷ trọng chi thường xuyên dự kiến khoảng 63,8% tổng chi

​Năm 2019, tỷ trọng chi thường xuyên dự kiến khoảng 63,8% tổng chi

Tái cấu trúc tài chính công là đòi hỏi cấp thiết

Tái cấu trúc tài chính công là đòi hỏi cấp thiết

Tái cấu trúc tài chính công là đòi hỏi cấp thiết

Tái cấu trúc tài chính công là đòi hỏi cấp thiết

Các đại gia cũng giàu lên từ đất đai mà thôi!

Các đại gia cũng giàu lên từ đất đai mà thôi!

Cấu trúc thu ngân sách nhà nước chưa bền vững

Cấu trúc thu ngân sách nhà nước chưa bền vững

Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội: Giữ được bội chi không quá 3,9% GDP là một thách thức

Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội: Giữ được bội chi không quá 3,9% GDP là một thách thức

Bội chi NSNN thấp nhất 3 năm, NFSC kiến nghị giải pháp tạo nguồn thu bền vững

Bội chi NSNN thấp nhất 3 năm, NFSC kiến nghị giải pháp tạo nguồn thu bền vững

Kiên quyết không để thất thu từ khu vực ngoài quốc doanh

Kiên quyết không để thất thu từ khu vực ngoài quốc doanh

Dự báo GDP năm 2018 có thể tăng cao hơn 6,7%

Dự báo GDP năm 2018 có thể tăng cao hơn 6,7%

Bội chi ngân sách nhà nước đang ở mức thấp nhất

Bội chi ngân sách nhà nước đang ở mức thấp nhất

GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 2.540 USD

GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 2.540 USD

Ngân sách dự chi 124.800 tỷ đồng trả nợ lãi vay năm 2019

Ngân sách dự chi 124.800 tỷ đồng trả nợ lãi vay năm 2019

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Vượt và đạt 12/12 chỉ tiêu kinh tế xã hội

Vượt và đạt 12/12 chỉ tiêu kinh tế xã hội