Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa: Cần quy định chặt chẽ khi biên soạn

Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa: Cần quy định chặt chẽ khi biên soạn

Cần ổn định sách giáo khoa

Cần ổn định sách giáo khoa

Đảm bảo tính ổn định, thống nhất của chương trình, sách giáo khoa

Đảm bảo tính ổn định, thống nhất của chương trình, sách giáo khoa

Còn ý kiến khác nhau về nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên mầm non

Còn ý kiến khác nhau về nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên mầm non

Sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, xây dựng bộ sách giáo khoa chuẩn cho cả nước

Sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, xây dựng bộ sách giáo khoa chuẩn cho cả nước

ĐBQH đề xuất người làm quản lý nhà nước về giáo dục không được tham gia viết sách giáo khoa

ĐBQH đề xuất người làm quản lý nhà nước về giáo dục không được tham gia viết sách giáo khoa

Nhiều ĐBQH không đồng tình với quy định xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa

Nhiều ĐBQH không đồng tình với quy định xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa

Sao chậm công bố chương trình khung mới?

Sao chậm công bố chương trình khung mới?

Vì sao phiếu tín nhiệm cao của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thấp?

Vì sao phiếu tín nhiệm cao của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thấp?

Những sự kiện giáo dục nổi bật trong tháng 10/2018

Những sự kiện giáo dục nổi bật trong tháng 10/2018

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Một bộ sách giáo khoa gây cứng nhắc

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Một bộ sách giáo khoa gây cứng nhắc

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Kiên quyết chống tiêu cực thi cử

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Kiên quyết chống tiêu cực thi cử

Sách giáo khoa mới sẽ hạn chế viết, vẽ, tô trực tiếp để tránh lãng phí

Sách giáo khoa mới sẽ hạn chế viết, vẽ, tô trực tiếp để tránh lãng phí

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội các vấn đề liên quan đến gian lận thi cử và sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội các vấn đề liên quan đến gian lận thi cử và sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình về gian lận thi cử, sách giáo khoa và giáo viên

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình về gian lận thi cử, sách giáo khoa và giáo viên

Bộ trưởng GD-ĐT: Tôi phản đối và kiên quyết chống gian lận trong thi cử

Bộ trưởng GD-ĐT: Tôi phản đối và kiên quyết chống gian lận trong thi cử

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình về kỳ thi THPT quốc gia và sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình về kỳ thi THPT quốc gia và sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Tiêu cực, gian lận thi cử thời nào cũng có'

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Tiêu cực, gian lận thi cử thời nào cũng có'

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trả lời đại biểu Quốc hội về vấn đề thi, sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trả lời đại biểu Quốc hội về vấn đề thi, sách giáo khoa

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sách giáo khoa mới sẽ khắc phục việc tô vẽ vào sách

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sách giáo khoa mới sẽ khắc phục việc tô vẽ vào sách

Gian lận thi cử vẫn là vấn đề 'nóng' nhất trong giải trình của Bộ GD-ĐT

Gian lận thi cử vẫn là vấn đề 'nóng' nhất trong giải trình của Bộ GD-ĐT

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì về việc độc quyền sách giáo khoa?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì về việc độc quyền sách giáo khoa?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Ngành Giáo dục kiên quyết chống tiêu cực trong thi cử'

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Ngành Giáo dục kiên quyết chống tiêu cực trong thi cử'

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo: Cần sự chung tay khắc phục những vấn đề tồn tại

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo: Cần sự chung tay khắc phục những vấn đề tồn tại

Bộ trưởng GD&ĐT: Tôi phản đối & kiên quyết chống gian lận trong thi cử

Bộ trưởng GD&ĐT: Tôi phản đối & kiên quyết chống gian lận trong thi cử

Gian lận thi cử, điểm đen không nên có trong ngành giáo dục

Gian lận thi cử, điểm đen không nên có trong ngành giáo dục

Tinh giản bộ máy, thừa, thiếu giáo viên và sách giáo khoa là những vấn đề nóng tại buổi thảo luận

Tinh giản bộ máy, thừa, thiếu giáo viên và sách giáo khoa là những vấn đề nóng tại buổi thảo luận

Những giải pháp về giáo dục - đào tạo còn chưa có tính đột phá

Những giải pháp về giáo dục - đào tạo còn chưa có tính đột phá

Bộ GD&ĐT báo cáo Quốc hội 6 nhóm vấn đề

Bộ GD&ĐT báo cáo Quốc hội 6 nhóm vấn đề

Bắt Giáo dục giảm 10% biên chế là bất cập và không khả thi

Bắt Giáo dục giảm 10% biên chế là bất cập và không khả thi

Tin tức giáo dục 24h: Cách dạy ngoại ngữ cho con để không bị 'loạn ngữ'

Tin tức giáo dục 24h: Cách dạy ngoại ngữ cho con để không bị 'loạn ngữ'

Sách thí điểm VNEN, Công nghệ giáo dục đắt gấp ba lần sách giáo khoa, địa phương xin giảm giá

Sách thí điểm VNEN, Công nghệ giáo dục đắt gấp ba lần sách giáo khoa, địa phương xin giảm giá

Những số liệu của Ủy ban về sách VNEN và tài liệu Công nghệ giáo dục

Những số liệu của Ủy ban về sách VNEN và tài liệu Công nghệ giáo dục

Việc sản xuất, phát hành sách giáo khoa ở Nhà xuất bản giáo dục như thế nào?

Việc sản xuất, phát hành sách giáo khoa ở Nhà xuất bản giáo dục như thế nào?

Chuẩn bị chắc chắn, thận trọng đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Chuẩn bị chắc chắn, thận trọng đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Kết quả giám sát của Quốc hội về SGK thực nghiệm 'công nghệ giáo dục'

Kết quả giám sát của Quốc hội về SGK thực nghiệm 'công nghệ giáo dục'

Chương trình chưa công bố, Nhà xuất bản Giáo dục đã xong 1 bộ sách giáo khoa?

Chương trình chưa công bố, Nhà xuất bản Giáo dục đã xong 1 bộ sách giáo khoa?

Quản lý, sử dụng sách giáo khoa điện tử ra sao?

Quản lý, sử dụng sách giáo khoa điện tử ra sao?

Vị Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và gần 500 bức thư gửi vợ

Vị Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và gần 500 bức thư gửi vợ

1.000 tỷ đồng lãng phí in sách giáo khoa có thể xây 20.000 căn nhà cho người có công

1.000 tỷ đồng lãng phí in sách giáo khoa có thể xây 20.000 căn nhà cho người có công

Ông Ngô Trần Ái nói về cách chơi chữ của một số cựu lãnh đạo ngành giáo dục

Ông Ngô Trần Ái nói về cách chơi chữ của một số cựu lãnh đạo ngành giáo dục

Sách giáo khoa mới do Bộ GD-ĐT biên soạn sẽ có thêm phiên bản điện tử

Sách giáo khoa mới do Bộ GD-ĐT biên soạn sẽ có thêm phiên bản điện tử

Sách giáo khoa do Bộ biên soạn sẽ có phiên bản điện tử

Sách giáo khoa do Bộ biên soạn sẽ có phiên bản điện tử

Bộ GD-ĐT cam kết bộ sách giáo khoa mới của bộ sẽ cạnh tranh bình đẳng ​

Bộ GD-ĐT cam kết bộ sách giáo khoa mới của bộ sẽ cạnh tranh bình đẳng ​

Sẽ có phiên bản điện tử SGK do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn

Sẽ có phiên bản điện tử SGK do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn

Sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT sẽ có phiên bản điện tử

Sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT sẽ có phiên bản điện tử