Phát hành phim có 'đường lưỡi bò', CGV Việt Nam bị phạt 170 triệu đồng

Phát hành phim có 'đường lưỡi bò', CGV Việt Nam bị phạt 170 triệu đồng

Xử phạt CGV 170 triệu đồng vì phát hành phim có 'đường lưỡi bò'

Xử phạt CGV 170 triệu đồng vì phát hành phim có 'đường lưỡi bò'

Không chịu cắt đường lưỡi bò, 'Everest' bị Malaysia cấm chiếu

Không chịu cắt đường lưỡi bò, 'Everest' bị Malaysia cấm chiếu

Vụ phim có 'đường lưỡi bò': Cần nghiêm khắc kỷ luật Hội đồng duyệt phim

Vụ phim có 'đường lưỡi bò': Cần nghiêm khắc kỷ luật Hội đồng duyệt phim

Để lọt phim có đường lưỡi bò: Xử không có ngoại lệ

Để lọt phim có đường lưỡi bò: Xử không có ngoại lệ

Bộ trưởng Văn hóa chỉ đạo xử lý Hội đồng duyệt phim có 'đường lưỡi bò'

Bộ trưởng Văn hóa chỉ đạo xử lý Hội đồng duyệt phim có 'đường lưỡi bò'

Phát hành và kiểm duyệt phim ở Việt Nam: Người gác cửa tắc trách

Phát hành và kiểm duyệt phim ở Việt Nam: Người gác cửa tắc trách