Hội nghề cá Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông

Hội nghề cá Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông

Hội Nghề cá Việt Nam vừa gửi công văn đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ...
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đổi mới mạnh mẽ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đổi mới mạnh mẽ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

Nga và Brazil chấp nhận đối thoại về vắc xin Sputnik V

Nga và Brazil chấp nhận đối thoại về vắc xin Sputnik V

Quy định về sử dụng Quốc ca, Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại

Quy định về sử dụng Quốc ca, Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại

Vĩnh Phúc: Thu hút vốn FDI là... không chờ đợi!

Vĩnh Phúc: Thu hút vốn FDI là... không chờ đợi!

Chủ trương của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch về đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu

Chủ trương của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch về đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

Nguyễn Cơ Thạch - Kiến trúc sư, người đặt nền móng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo thời kỳ mới

Nguyễn Cơ Thạch - Kiến trúc sư, người đặt nền móng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo thời kỳ mới

Việt Nam hỗ trợ Lào 500.000 USD chống Covid-19

Việt Nam hỗ trợ Lào 500.000 USD chống Covid-19

Trung Quốc đưa tàu sân bay đến Biển Đông, Việt Nam lên tiếng

Trung Quốc đưa tàu sân bay đến Biển Đông, Việt Nam lên tiếng

Phản ứng của Việt Nam về vụ Malaysia bắt 3 tàu cá

Phản ứng của Việt Nam về vụ Malaysia bắt 3 tàu cá

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Anh trục xuất 27 người Việt

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Anh trục xuất 27 người Việt

Bộ Ngoại giao đang nghiên cứu kinh nghiệm các nước về 'hộ chiếu vaccine'

Bộ Ngoại giao đang nghiên cứu kinh nghiệm các nước về 'hộ chiếu vaccine'

Kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc

Kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc

Thu xếp chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ấn Độ về nước

Thu xếp chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ấn Độ về nước

Việt Nam kiên quyết bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc

Việt Nam kiên quyết bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc

Việt Nam đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân bị bắt giữ

Việt Nam đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân bị bắt giữ

Đề nghị đối xử nhân đạo với ngư dân Việt bị Malaysia bắt giữ

Đề nghị đối xử nhân đạo với ngư dân Việt bị Malaysia bắt giữ

Việt Nam chưa có quy định cụ thể về hộ chiếu vaccine

Việt Nam chưa có quy định cụ thể về hộ chiếu vaccine

Sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân từ Ấn Độ về nước

Sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân từ Ấn Độ về nước

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ công dân ở điểm nóng dịch bệnh

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ công dân ở điểm nóng dịch bệnh

Phối hợp lên phương án các chuyến bay đưa người Việt ở Ấn Độ về nước

Phối hợp lên phương án các chuyến bay đưa người Việt ở Ấn Độ về nước

Kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc về lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc về lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Lên phương án các chuyến bay đưa người Việt ở Ấn Độ về nước trong trường hợp cần thiết

Lên phương án các chuyến bay đưa người Việt ở Ấn Độ về nước trong trường hợp cần thiết

Sẵn sàng mọi biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Ấn Độ

Sẵn sàng mọi biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Ấn Độ

Việt Nam mong muốn các nước duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông

Việt Nam mong muốn các nước duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc đưa tàu sân bay đến Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc đưa tàu sân bay đến Biển Đông

Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ về tự do tôn giáo

Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ về tự do tôn giáo

Quan điểm của Việt Nam về việc tiếp nhận công dân trở về từ Anh

Quan điểm của Việt Nam về việc tiếp nhận công dân trở về từ Anh

Chuẩn bị phương án đưa công dân Việt Nam ở Ấn Độ về nước

Chuẩn bị phương án đưa công dân Việt Nam ở Ấn Độ về nước

Lưu ý cho công dân Việt Nam ở Campuchia, Ấn Độ giữa dịch Covid-19

Lưu ý cho công dân Việt Nam ở Campuchia, Ấn Độ giữa dịch Covid-19

Việt Nam ủng hộ quyền phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam ủng hộ quyền phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân tàu cá Việt Nam bị bắt giữ

Đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân tàu cá Việt Nam bị bắt giữ

Bộ Ngoại giao lên tiếng về vấn đề người Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam

Bộ Ngoại giao lên tiếng về vấn đề người Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam

'Việt Nam kiên quyết bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông'

'Việt Nam kiên quyết bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông'

Việt Nam ủng hộ quyền phát triển, sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

Việt Nam ủng hộ quyền phát triển, sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

Bộ Ngoại giao: Sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Ấn Độ trước dịch Covid-19

Bộ Ngoại giao: Sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Ấn Độ trước dịch Covid-19

Chính phủ Anh thuê máy bay trục xuất 27 người Việt Nam về nước

Chính phủ Anh thuê máy bay trục xuất 27 người Việt Nam về nước

Việt Nam lên tiếng phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam chưa có quy định cụ thể về hộ chiếu vaccine, các trường hợp nhập cảnh phải cách ly 14 ngày

Việt Nam chưa có quy định cụ thể về hộ chiếu vaccine, các trường hợp nhập cảnh phải cách ly 14 ngày

Việt Nam phản đối TQ đăng ký nhãn hiệu cho thực thể ở Biển Đông

Việt Nam phản đối TQ đăng ký nhãn hiệu cho thực thể ở Biển Đông

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao hỗ trợ tỉnh Lai Châu tích cực triển khai hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Bộ Ngoại giao hỗ trợ tỉnh Lai Châu tích cực triển khai hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Tổng quan tầm nhìn của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành ngoại giao

Tổng quan tầm nhìn của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành ngoại giao

Đưa kim ngạch ngạch thương mại ASEAN - Ấn Độ đạt 200 tỷ USD vào năm 2022

Đưa kim ngạch ngạch thương mại ASEAN - Ấn Độ đạt 200 tỷ USD vào năm 2022