Bộ máy Chính phủ sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Bộ máy Chính phủ sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bộ máy Chính phủ được kiện toàn với 28 nhân sự.
Kỳ vọng và niềm tin

Kỳ vọng và niềm tin

Hoàn tất kiện toàn bộ máy Chính phủ

Hoàn tất kiện toàn bộ máy Chính phủ

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm

Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn

Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn

Infographic: Bộ máy Chính phủ sau kiện toàn, 22 thành viên thế hệ 6X

Infographic: Bộ máy Chính phủ sau kiện toàn, 22 thành viên thế hệ 6X

Chính phủ có 28 thành viên sau khi kiện toàn

Chính phủ có 28 thành viên sau khi kiện toàn

Bộ máy Chính phủ mới sau kiện toàn

Bộ máy Chính phủ mới sau kiện toàn

Đại biểu Quốc hội: Kỳ vọng vào những 'tư lệnh' ngành dám nghĩ, dám làm

Đại biểu Quốc hội: Kỳ vọng vào những 'tư lệnh' ngành dám nghĩ, dám làm

Truyền thông quốc tế: Ban lãnh đạo mới của Việt Nam đủ sức đối phó với mọi thách thức trong tương lai

Truyền thông quốc tế: Ban lãnh đạo mới của Việt Nam đủ sức đối phó với mọi thách thức trong tương lai

Truyền thông Ai Cập đánh giá cao các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam

Truyền thông Ai Cập đánh giá cao các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam

'Vượt sóng to, gió cả để đến bến bờ hạnh phúc'

'Vượt sóng to, gió cả để đến bến bờ hạnh phúc'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và dấu ấn của chính phủ kiến tạo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và dấu ấn của chính phủ kiến tạo

ĐB Lê Thanh Vân gửi 3 đề xuất tâm huyết tới Chính phủ khóa mới

ĐB Lê Thanh Vân gửi 3 đề xuất tâm huyết tới Chính phủ khóa mới

Chính phủ có 3 'tư lệnh' ngành mới

Chính phủ có 3 'tư lệnh' ngành mới