Ông Lê Vệ Quốc làm Vụ trưởng Vụ PBGDPL

Ông Lê Vệ Quốc làm Vụ trưởng Vụ PBGDPL

Sẽ bỏ quy định cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Sẽ bỏ quy định cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp: Sẽ bỏ quy định cấp Phiếu LLTP số 2

Sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp: Sẽ bỏ quy định cấp Phiếu LLTP số 2

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

Ngành tư pháp thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật

Ngành tư pháp thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật

Chuẩn bị thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Chuẩn bị thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Sớm nghiên cứu định hướng kế hoạch phát triển của Bộ, ngành Tư pháp sau năm 2020

Sớm nghiên cứu định hướng kế hoạch phát triển của Bộ, ngành Tư pháp sau năm 2020

Chú trọng kiểm tra các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp

Chú trọng kiểm tra các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp

Chuẩn bị báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng

Phân công chuẩn bị nội dung họp UBTVQH

Phân công chuẩn bị nội dung họp UBTVQH

Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình có hiệu lực

Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình có hiệu lực

Học viện Tư pháp: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Học viện Tư pháp: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Nhật Bản tử hình 6 nghi phạm còn lại trong vụ tấn công bằng khí sarin

Nhật Bản tử hình 6 nghi phạm còn lại trong vụ tấn công bằng khí sarin

Luật Tiếp cận thông tin được triển khai thi hành như thế nào?

Luật Tiếp cận thông tin được triển khai thi hành như thế nào?

Tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

Bộ Tư pháp xin lỗi người trúng tuyển 'hụt' hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội

Bộ Tư pháp xin lỗi người trúng tuyển 'hụt' hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội

Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh TT- Huế

Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh TT- Huế

Sẽ triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên toàn quốc trước tháng 1/2020

Sẽ triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên toàn quốc trước tháng 1/2020

Tự trọng và tôn trọng sự thật

Tự trọng và tôn trọng sự thật