Cục Chính trị Hải quân tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng

Cục Chính trị Hải quân tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng

Tình quân - dân nơi biên cương đất đỏ

Tình quân - dân nơi biên cương đất đỏ

Đơn vị làm điểm phải nỗ lực toàn diện

Đơn vị làm điểm phải nỗ lực toàn diện

Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) và Lữ đoàn 87 (Binh chủng Hóa học) kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống

Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) và Lữ đoàn 87 (Binh chủng Hóa học) kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống

Lấy thực tiễn để rèn cán bộ

Lấy thực tiễn để rèn cán bộ

Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Lữ đoàn Đặc công bộ 198 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW

Lữ đoàn Đặc công bộ 198 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW

Huấn luyện 'đồng bộ chuyên sâu vững chắc'

Huấn luyện 'đồng bộ chuyên sâu vững chắc'

Lá cờ đầu của binh chủng 'đặc biệt'

Lá cờ đầu của binh chủng 'đặc biệt'

Chiến sĩ đặc công thi đua quyết thắng

Chiến sĩ đặc công thi đua quyết thắng