Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) và Lữ đoàn 87 (Binh chủng Hóa học) kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống

Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) và Lữ đoàn 87 (Binh chủng Hóa học) kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống

Lấy thực tiễn để rèn cán bộ

Lấy thực tiễn để rèn cán bộ

Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Lữ đoàn Đặc công bộ 198 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW

Lữ đoàn Đặc công bộ 198 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW

Huấn luyện 'đồng bộ chuyên sâu vững chắc'

Huấn luyện 'đồng bộ chuyên sâu vững chắc'

Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017

Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017

Lá cờ đầu của binh chủng 'đặc biệt'

Lá cờ đầu của binh chủng 'đặc biệt'

Lá cờ đầu của binh chủng 'đặc biệt'

Lá cờ đầu của binh chủng 'đặc biệt'

Chiến sĩ đặc công thi đua quyết thắng

Chiến sĩ đặc công thi đua quyết thắng

Huấn luyện sáng tạo, sát đối tượng

Huấn luyện sáng tạo, sát đối tượng