Rơi máy bay Không quân Hoàng gia Saudi Arabia, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Rơi máy bay Không quân Hoàng gia Saudi Arabia, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Rơi máy bay chiến đấu, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Rơi máy bay chiến đấu, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Rơi máy bay Không quân Saudi Arabia, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Rơi máy bay Không quân Saudi Arabia, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Rơi máy bay Không quân Hoàng gia Saudi Arabia khi đang huấn luyện

Rơi máy bay Không quân Hoàng gia Saudi Arabia khi đang huấn luyện

Phiến quân Houthi phóng tên lửa vào căn cứ của Saudi Arabia

Phiến quân Houthi phóng tên lửa vào căn cứ của Saudi Arabia

Saudi nâng cấp loạt F-15 sau khi bị Houthi bắn hạ

Saudi nâng cấp loạt F-15 sau khi bị Houthi bắn hạ

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa của phiến quân Houthi

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa của phiến quân Houthi

Kết thúc tập trận 'Lá chắn chung vùng Vịnh-1': Hiện diện nhiều vũ khí hiện đại

Kết thúc tập trận 'Lá chắn chung vùng Vịnh-1': Hiện diện nhiều vũ khí hiện đại

Binh sỹ 24 nước Arab tập trận chung 'Lá chắn chung vùng Vịnh-1'

Binh sỹ 24 nước Arab tập trận chung 'Lá chắn chung vùng Vịnh-1'

Giá dầu lập đỉnh mới do xung đột ở Trung Đông

Giá dầu lập đỉnh mới do xung đột ở Trung Đông

Dầu, vàng tăng giá khi Trump khiêu chiến, Putin lo hỗn loạn

Dầu, vàng tăng giá khi Trump khiêu chiến, Putin lo hỗn loạn

Giá dầu lập đỉnh mới do xung đột ở Trung Đông

Giá dầu lập đỉnh mới do xung đột ở Trung Đông

23 nước tập trận vùng Vịnh tại Saudi Arabia

Vụ Patriot hỏng ăn: Saudi nói đánh chặn thành công

Vụ Patriot hỏng ăn: Saudi nói đánh chặn thành công