Iran chú trọng xuất khẩu nông sản và gia súc sang Việt Nam

Iran chú trọng xuất khẩu nông sản và gia súc sang Việt Nam

Coi Việt Nam là một trong những thị trường chủ chốt xuất khẩu nông sản tại Đông Nam Á, Iran hiện đã đáp ứng...