Phó Thủ tướng yêu cầu: Biên soạn bộ Quốc sử, Quốc chí phải đặt chất lượng lên hàng đầu

Phó Thủ tướng yêu cầu: Biên soạn bộ Quốc sử, Quốc chí phải đặt chất lượng lên hàng đầu

Nghe báo cáo về việc biên soạn bộ Quốc sử, Quốc chí, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần đặt chất lượng...
Bảo đảm chất lượng và sớm hoàn thành bộ Quốc sử, Quốc chí Việt Nam

Bảo đảm chất lượng và sớm hoàn thành bộ Quốc sử, Quốc chí Việt Nam

Đảm bảo chất lượng và sớm hoàn thành bộ Quốc sử, Quốc chí Việt Nam

Đảm bảo chất lượng và sớm hoàn thành bộ Quốc sử, Quốc chí Việt Nam

Đảm bảo chất lượng, sớm hoàn thành bộ Quốc sử, Quốc chí Việt Nam

Đảm bảo chất lượng, sớm hoàn thành bộ Quốc sử, Quốc chí Việt Nam

Phó Thủ tướng nghe báo cáo tiến độ biên soạn Quốc sử, Quốc chí

Phó Thủ tướng nghe báo cáo tiến độ biên soạn Quốc sử, Quốc chí

Lịch sử đến với công chúng nhanh nhất qua phim, truyện

Lịch sử đến với công chúng nhanh nhất qua phim, truyện

Dự án Kinh điển phương Đông có ý nghĩa đặc biệt phục vụ công cuộc phát triển bền vững đất nước

Phó Thủ tướng: Dự án Kinh điển phương Đông mang tầm vóc lịch sử