Quảng Nam: Táo tợn cầm búa đập kính, cướp tiệm vàng

Quảng Nam: Táo tợn cầm búa đập kính, cướp tiệm vàng

Nam thanh niên bịt mặt táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng

Nam thanh niên bịt mặt táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng

Nam thanh niên táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng

Nam thanh niên táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng

Thanh niên bịt mặt cướp tiệm vàng ở Quảng nam

Thanh niên bịt mặt cướp tiệm vàng ở Quảng nam

Truy tìm kẻ bịt mặt cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Truy tìm kẻ bịt mặt cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên táo tợn dùng búa đập tủ trộm tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên táo tợn dùng búa đập tủ trộm tiệm vàng ở Quảng Nam

Truy tìm nghi phạm đập vỡ tủ kính, cướp vàng

Truy tìm nghi phạm đập vỡ tủ kính, cướp vàng

Cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Cướp tiệm vàng ở Quảng Nam