Nhiều người nổi tiếng dự triển lãm của NSND Vương Duy Biên

Nhiều người nổi tiếng dự triển lãm của NSND Vương Duy Biên

NSND Vương Duy Biên kể 'chuyện đời' bằng điêu khắc

NSND Vương Duy Biên kể 'chuyện đời' bằng điêu khắc

Triển lãm tác phẩm nghệ thuật của NSND Vương Duy Biên

Triển lãm tác phẩm nghệ thuật của NSND Vương Duy Biên

Triển lãm tác phẩm nghệ thuật của NSND Vương Duy Biên

Triển lãm tác phẩm nghệ thuật của NSND Vương Duy Biên

Không gian nghệ thuật đầy triết lý nhân sinh sâu sắc của NSND Vương Duy Biên

Không gian nghệ thuật đầy triết lý nhân sinh sâu sắc của NSND Vương Duy Biên

Không gian nghệ thuật đầy triết lý nhân sinh sâu sắc của NSND Vương Duy Biên

Không gian nghệ thuật đầy triết lý nhân sinh sâu sắc của NSND Vương Duy Biên

Khai mạc không gian nghệ thuật 1000m2 của NSND Vương Duy Biên

Khai mạc không gian nghệ thuật 1000m2 của NSND Vương Duy Biên

NSND Vương Duy Biên: Trái tim họa sĩ và cái đầu nhà quản lý

NSND Vương Duy Biên: Trái tim họa sĩ và cái đầu nhà quản lý

NSND Vương Duy Biên: Trái tim họa sĩ và cái đầu nhà quản lý

NSND Vương Duy Biên: Trái tim họa sĩ và cái đầu nhà quản lý

Trưng bày 80 tác phẩm độc đáo của NSND Vương Duy Biên

Trưng bày 80 tác phẩm độc đáo của NSND Vương Duy Biên

Trưng bày 80 tác phẩm độc đáo của NSND Vương Duy Biên

Trưng bày 80 tác phẩm độc đáo của NSND Vương Duy Biên

NSND Vương Duy Biên với không gian nghệ thuật độc đáo sáng tạo

NSND Vương Duy Biên với không gian nghệ thuật độc đáo sáng tạo

NSND Vương Duy Biên với không gian nghệ thuật độc đáo sáng tạo

NSND Vương Duy Biên với không gian nghệ thuật độc đáo sáng tạo

Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật mới của NSND Vương Duy Biên

Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật mới của NSND Vương Duy Biên

NSND Vương Duy Biên: 'Tác phẩm là chia sẻ của nghệ sĩ với cuộc đời'

NSND Vương Duy Biên: 'Tác phẩm là chia sẻ của nghệ sĩ với cuộc đời'

Thăm nhà vườn của NSND Vương Duy Biên

Thăm nhà vườn của NSND Vương Duy Biên

Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật mới của NSND Vương Duy Biên

Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật mới của NSND Vương Duy Biên

Thứ trưởng Vương Duy Biên mở triển lãm công bố hơn 80 tác phẩm hội họa, điêu khắc

Thứ trưởng Vương Duy Biên mở triển lãm công bố hơn 80 tác phẩm hội họa, điêu khắc