Bỏ hình thức quản lý dân cư theo sổ hộ khẩu: Thận trọng, có lộ trình cụ thể

Bỏ hình thức quản lý dân cư theo sổ hộ khẩu: Thận trọng, có lộ trình cụ thể

Bỏ quản lý theo sổ hộ khẩu: Đánh giá tác động một cách thận trọng

Bỏ quản lý theo sổ hộ khẩu: Đánh giá tác động một cách thận trọng

Nhiều bộ ngành ủng hộ việc bỏ sổ hộ khẩu

Nhiều bộ ngành ủng hộ việc bỏ sổ hộ khẩu

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Hạn chế nhũng nhiễu, hạch sách, tiện ích cho người dân

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Hạn chế nhũng nhiễu, hạch sách, tiện ích cho người dân

Bỏ sổ hộ khẩu giấy nhưng không bỏ quản lý

Bỏ sổ hộ khẩu giấy nhưng không bỏ quản lý

Bỏ sổ hộ khẩu: Cần làm thí điểm trước khi nhân rộng

Bỏ sổ hộ khẩu: Cần làm thí điểm trước khi nhân rộng

Bỏ sổ hộ khẩu, tiết kiệm 1.600 tỉ mỗi năm

Bỏ sổ hộ khẩu, tiết kiệm 1.600 tỉ mỗi năm

Dân lợi gì khi quản lý bằng mã số định danh?

Dân lợi gì khi quản lý bằng mã số định danh?