Tuyên án ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Một bị cáo được giảm án

Tuyên án ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Một bị cáo được giảm án

Ông Đinh La Thăng không được giảm án

Ông Đinh La Thăng không được giảm án

Đề nghị y án sơ thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng

Đề nghị y án sơ thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng

Đinh La Thăng nhận bản án 18 năm tù ở phiên tòa lần 2

Đinh La Thăng nhận bản án 18 năm tù ở phiên tòa lần 2

Ông Thăng nghẹn ngào nói lời sau cùng tại phiên tòa vụ PVN mất 800 tỷ đồng

Ông Thăng nghẹn ngào nói lời sau cùng tại phiên tòa vụ PVN mất 800 tỷ đồng

Tranh luận về tính pháp lý của thỏa thuận góp vốn vào OceanBank

Tranh luận về tính pháp lý của thỏa thuận góp vốn vào OceanBank

Luật sư: Ông Đinh La Thăng bị cấp dưới đổ tội?

Luật sư: Ông Đinh La Thăng bị cấp dưới đổ tội?

Bị cáo Đinh La Thăng: Có bán nhà cũng chỉ được phần nhỏ bồi thường

Bị cáo Đinh La Thăng: Có bán nhà cũng chỉ được phần nhỏ bồi thường

Ông Đinh La Thăng nhận mình có tội

Ông Đinh La Thăng nhận mình có tội

Tạm dừng xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng, tòa triệu tập ông Hồ Công Kỳ

Tạm dừng xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng, tòa triệu tập ông Hồ Công Kỳ

Đại diện VKS 'truy' bị cáo Đinh La Thăng về việc góp vốn vào Ocean Bank

Đại diện VKS 'truy' bị cáo Đinh La Thăng về việc góp vốn vào Ocean Bank