Tình cũ của chồng gửi phong bì mừng cưới 2.000 đồng kèm câu chửi thề

Tình cũ của chồng gửi phong bì mừng cưới 2.000 đồng kèm câu chửi thề

Vài ngày trước lễ thành hôn, Lý nổi điên khi thấy bạn gái cũ của chồng là Linh gọi điện nhờ anh vào bệnh...