Cháu đang mổ gà, bà nội bất ngờ trượt chân ngã khiến dao đâm xuyên cổ

Cháu đang mổ gà, bà nội bất ngờ trượt chân ngã khiến dao đâm xuyên cổ

Quảng Nam: Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên cổ, đứt khí quản

Quảng Nam: Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên cổ, đứt khí quản

Cháu đang mổ gà, bà nội vô tình ngã vào bị dao đâm xuyên cổ

Cháu đang mổ gà, bà nội vô tình ngã vào bị dao đâm xuyên cổ

Cứu sống cụ bà bị dao đâm xuyên cổ

Cứu sống cụ bà bị dao đâm xuyên cổ

Phụ cháu mổ gà, người phụ nữ bị dao đâm xuyên cổ

Phụ cháu mổ gà, người phụ nữ bị dao đâm xuyên cổ

Cháu mổ gà ăn lễ, bà trượt chân ngã trúng dao bị đứt khí quản

Cháu mổ gà ăn lễ, bà trượt chân ngã trúng dao bị đứt khí quản

Cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản

Cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản

Cháu đang mổ gà, bà trượt ngã trúng dao xuyên cổ

Cháu đang mổ gà, bà trượt ngã trúng dao xuyên cổ