Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ thành công phẫu thuật robot cắt dạ dày cho hai người bệnh tại Philippine

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ thành công phẫu thuật robot cắt dạ dày cho hai người bệnh tại Philippine

Bệnh viện Bình Dân hướng dẫn các bác sĩ Philippines mổ robot cắt dạ dày

Bệnh viện Bình Dân hướng dẫn các bác sĩ Philippines mổ robot cắt dạ dày

Bác sĩ Việt Nam giúp bệnh viện Philippines phẫu thuật bằng robot

Bác sĩ Việt Nam giúp bệnh viện Philippines phẫu thuật bằng robot

Phẫu thuật dạ dày giảm béo cho 2 người tổng cân nặng hơn 260 kg

Phẫu thuật dạ dày giảm béo cho 2 người tổng cân nặng hơn 260 kg

Bác sĩ Việt Nam hướng dẫn thành công ca phẫu thuật rô bốt tại Philippines

Bác sĩ Việt Nam hướng dẫn thành công ca phẫu thuật rô bốt tại Philippines

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ bệnh viện Philippines phẫu thuật robot

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ bệnh viện Philippines phẫu thuật robot

Bác sĩ Việt Nam giúp bệnh viện Philippines phẫu thuật bằng robot

Bác sĩ Việt Nam giúp bệnh viện Philippines phẫu thuật bằng robot