Thêm một ca nhập cảnh nhiễm Covid-19, số người đang cách ly vượt 20.000

Thêm một ca nhập cảnh nhiễm Covid-19, số người đang cách ly vượt 20.000

Sau 2 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới, tối 25/1 Việt Nam ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ...
Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 điều trị tại Hà Nội

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 điều trị tại Hà Nội

Ngày 25/1, Việt Nam có thêm một ca nhập cảnh mắc COVID-19, được cách ly ngay

Ngày 25/1, Việt Nam có thêm một ca nhập cảnh mắc COVID-19, được cách ly ngay

Chiều 24/1, không có ca mắc mới COVID-19

Chiều 24/1, không có ca mắc mới COVID-19

Nhiều ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Phổi nữ bệnh nhân Covid-19 về Đà Nẵng từ Mỹ đông đặc hai đáy, lọc máu liên tục

Phổi nữ bệnh nhân Covid-19 về Đà Nẵng từ Mỹ đông đặc hai đáy, lọc máu liên tục

Hội chẩn trực tuyến cho bệnh nhân COVID-19 nặng ở Đà Nẵng: Có thể can thiệp ECMO

Hội chẩn trực tuyến cho bệnh nhân COVID-19 nặng ở Đà Nẵng: Có thể can thiệp ECMO

Tìm cách cứu ca mắc COVID bị đông đặc phổi, lọc máu liên tục

Tìm cách cứu ca mắc COVID bị đông đặc phổi, lọc máu liên tục

Hội chẩn lần 2 đối với bệnh nhân COVID-19 nặng về từ Mỹ

Hội chẩn lần 2 đối với bệnh nhân COVID-19 nặng về từ Mỹ

Ca Covid-19 nặng ở Đà Nẵng đông đặc hai đáy phổi

Ca Covid-19 nặng ở Đà Nẵng đông đặc hai đáy phổi

Bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng trở nặng

Bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng trở nặng

Hội chẩn trực tuyến bệnh nhân Covid-19 bị viêm phổi nặng tại Đà Nẵng

Hội chẩn trực tuyến bệnh nhân Covid-19 bị viêm phổi nặng tại Đà Nẵng

Nam thanh niên nhập cảnh từ Mỹ nhiễm Covid-19

Nam thanh niên nhập cảnh từ Mỹ nhiễm Covid-19

Chiều 19/1, thêm 1 ca nhập cảnh mắc mới COVID-19

Chiều 19/1, thêm 1 ca nhập cảnh mắc mới COVID-19

Đà Nẵng có 1 ca mắc Covid-19, chính thức thử nghiệm vắc-xin Covivac

Đà Nẵng có 1 ca mắc Covid-19, chính thức thử nghiệm vắc-xin Covivac

Việt Nam thêm 1 ca mắc COVID-19, được cách ly ngay tại Đà Nẵng

Việt Nam thêm 1 ca mắc COVID-19, được cách ly ngay tại Đà Nẵng

Nam thanh niên Hà Nội là ca Covid-19 thứ 1.540

Nam thanh niên Hà Nội là ca Covid-19 thứ 1.540

Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19 được cách ly tại Đà Nẵng

Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19 được cách ly tại Đà Nẵng

Một chuyến bay có 5 ca mắc COVID-19, Đà Nẵng xin hội chẩn bệnh nhân nặng

Một chuyến bay có 5 ca mắc COVID-19, Đà Nẵng xin hội chẩn bệnh nhân nặng

Thêm 1 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Thêm 1 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Chiều 19/1, Đà Nẵng có 1 ca mắc mới COVID-19 là nam thanh niên nhập cảnh từ Mỹ

Chiều 19/1, Đà Nẵng có 1 ca mắc mới COVID-19 là nam thanh niên nhập cảnh từ Mỹ

5 người trở về từ Mỹ trên cùng một chuyến bay mắc Covid-19

5 người trở về từ Mỹ trên cùng một chuyến bay mắc Covid-19

Một người trở về từ Mỹ mắc Covid-19

Một người trở về từ Mỹ mắc Covid-19

Các chuyên gia đầu ngành hội chẩn ca bệnh COVID-19 nặng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Các chuyên gia đầu ngành hội chẩn ca bệnh COVID-19 nặng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Từ các điểm cầu, chuyên gia hội chẩn điều trị ca COVID-19 cao tuổi, nhiều bệnh nền ở Đà Nẵng

Từ các điểm cầu, chuyên gia hội chẩn điều trị ca COVID-19 cao tuổi, nhiều bệnh nền ở Đà Nẵng

Một bệnh nhân Covid-19 bị tổn thương phổi

Một bệnh nhân Covid-19 bị tổn thương phổi

Việt Nam có thêm hai ca Covid-19 mới, 22 ca được công bố khỏi bệnh

Việt Nam có thêm hai ca Covid-19 mới, 22 ca được công bố khỏi bệnh

Thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19, 22 ca được chữa khỏi bệnh

Thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19, 22 ca được chữa khỏi bệnh

Thêm 2 người nhập cảnh nhiễm Covid-19, gần 18.000 người đang cách ly

Thêm 2 người nhập cảnh nhiễm Covid-19, gần 18.000 người đang cách ly

Thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng và Hà Nội

Thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng và Hà Nội

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

Thêm 2 ca Covid-19, cả nước có 1.539 người mắc

Thêm 2 ca Covid-19, cả nước có 1.539 người mắc

Thêm 2 người nhập cảnh mắc Covid-19

Thêm 2 người nhập cảnh mắc Covid-19

Việt Nam có thêm 2 ca mắc COVID-19

Việt Nam có thêm 2 ca mắc COVID-19

Việt Nam thêm 2 ca mắc mới, điều trị tại Hà Nội và Đà Nẵng

Việt Nam thêm 2 ca mắc mới, điều trị tại Hà Nội và Đà Nẵng

Việt Nam phát hiện thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Việt Nam phát hiện thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 18/1, Hà Nội và Đà Nẵng có 2 ca mắc mới COVID-19

Chiều 18/1, Hà Nội và Đà Nẵng có 2 ca mắc mới COVID-19

Tiếp tục thêm 5 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Tiếp tục thêm 5 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Chiều 15-1: Đà Nẵng và TP.HCM có thêm 5 ca COVID-19

Chiều 15-1: Đà Nẵng và TP.HCM có thêm 5 ca COVID-19

Thêm 5 ca mắc mới COVID-19 điều trị tại Đà Nẵng và TPHCM

Thêm 5 ca mắc mới COVID-19 điều trị tại Đà Nẵng và TPHCM

Thêm 5 người mắc Covid-19, 1 ca xét nghiệm 4 lần

Thêm 5 người mắc Covid-19, 1 ca xét nghiệm 4 lần

Ghi nhận năm ca mắc Covid-19 nhập cảnh, 11 ca khỏi bệnh

Ghi nhận năm ca mắc Covid-19 nhập cảnh, 11 ca khỏi bệnh

Thêm 5 ca mắc Covid-19 ở TP HCM và Đà Nẵng

Thêm 5 ca mắc Covid-19 ở TP HCM và Đà Nẵng

Thêm 5 người nhập cảnh mắc Covid-19

Thêm 5 người nhập cảnh mắc Covid-19