Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự thi đua học tốt, rèn nghiêm

Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự thi đua học tốt, rèn nghiêm

Tại Trung tâm nghiên cứu Bảo đảm kỹ thuật và chuyển giao công nghệ Hòa Lạc, Học viện Kỹ thuật Quân sự...
Thành tích và bệnh ngụy thành tích trong giáo dục

Thành tích và bệnh ngụy thành tích trong giáo dục

Nên bỏ chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III, giữ lại hạng I, II

Nên bỏ chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III, giữ lại hạng I, II

Bộ hướng tới giáo dục tích cực, nhưng nhiều trường đang làm ngược lại

Bộ hướng tới giáo dục tích cực, nhưng nhiều trường đang làm ngược lại

'Nghỉ Tết không áp lực bài tập': Lan tỏa thông điệp nhân văn

'Nghỉ Tết không áp lực bài tập': Lan tỏa thông điệp nhân văn

Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Phụ huynh chạy theo thành tích dễ dẫn đến 'mua' điểm, 'chạy' trường cho con

Phụ huynh chạy theo thành tích dễ dẫn đến 'mua' điểm, 'chạy' trường cho con

Nghịch lý, phụ huynh phản đối bệnh thành tích nhưng lại 'rần rần' khoe điểm con

Nghịch lý, phụ huynh phản đối bệnh thành tích nhưng lại 'rần rần' khoe điểm con

Kết thúc diễn đàn 'Chống bệnh thành tích trong giáo dục'

Kết thúc diễn đàn 'Chống bệnh thành tích trong giáo dục'

Muốn thay đổi tâm lý coi nặng thành tích, trước hết người lớn phải làm gương

Muốn thay đổi tâm lý coi nặng thành tích, trước hết người lớn phải làm gương

Một buổi họp phụ huynh với nhiều trăn trở

Một buổi họp phụ huynh với nhiều trăn trở

Giả dối để đạt thành tích thì thành tích đó không có ý nghĩa gì, mà còn gây hại

Giả dối để đạt thành tích thì thành tích đó không có ý nghĩa gì, mà còn gây hại

Chống bệnh thành tích trong giáo dục: Cần thay đổi căn bản mọi mặt

Chống bệnh thành tích trong giáo dục: Cần thay đổi căn bản mọi mặt

Điểm cao để làm gì?!

Điểm cao để làm gì?!

Xóa bỏ bệnh thành tích trong giáo dục như thế nào?

Xóa bỏ bệnh thành tích trong giáo dục như thế nào?

Hệ quả của bệnh thành tích trong giáo dục

Hệ quả của bệnh thành tích trong giáo dục

Khi giáo viên thiếu cảm xúc

Khi giáo viên thiếu cảm xúc

Bệnh thành tích sẽ làm suy thoái đạo đức, lối sống của con người

Bệnh thành tích sẽ làm suy thoái đạo đức, lối sống của con người

Những hệ lụy từ bệnh thành tích

Những hệ lụy từ bệnh thành tích

Văn phòng Bộ Công an tổng kết công tác năm 2020

Văn phòng Bộ Công an tổng kết công tác năm 2020

Quan niệm sống lỗi thời là khởi nguồn của bệnh thành tích

Quan niệm sống lỗi thời là khởi nguồn của bệnh thành tích

Báo cáo hàng năm đều là con số so sánh, còn áp lực thành tích còn học thêm

Báo cáo hàng năm đều là con số so sánh, còn áp lực thành tích còn học thêm

Học sinh 'ngồi nhầm lớp' chưa chắc do bệnh thành tích

Học sinh 'ngồi nhầm lớp' chưa chắc do bệnh thành tích

Nghiên cứu bài học hay diễn kịch?

Nghiên cứu bài học hay diễn kịch?

Liều thuốc nào đặc trị căn bệnh thành tích?

Liều thuốc nào đặc trị căn bệnh thành tích?

'Cô ơi cho con tôi ở lại lớp'

'Cô ơi cho con tôi ở lại lớp'

Nguyên nhân của bệnh thành tích, giải pháp khắc phục

Nguyên nhân của bệnh thành tích, giải pháp khắc phục

Giai đoạn 2016-2020: Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Hà Giang giảm 21,12%

Giai đoạn 2016-2020: Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Hà Giang giảm 21,12%

TPHCM: Đảm bảo chất lượng học sinh khi lên lớp

TPHCM: Đảm bảo chất lượng học sinh khi lên lớp

Một số chương trình phát sóng ngày 24-12

Sự can đảm của thầy hiệu trưởng

Sự can đảm của thầy hiệu trưởng

Không chạy theo thành tích nhưng lại áp chỉ tiêu cao ngất giáo viên phải làm sao

Không chạy theo thành tích nhưng lại áp chỉ tiêu cao ngất giáo viên phải làm sao

Giám sát chặt chẽ sẽ không có hiện tượng… ngồi nhầm lớp

Giám sát chặt chẽ sẽ không có hiện tượng… ngồi nhầm lớp

Bệnh thành tích không đến từ giáo viên

Bệnh thành tích không đến từ giáo viên

Một số chương trình phát sóng ngày 22-12

Hai câu chuyện về giáo dục

Hai câu chuyện về giáo dục

Những cải cách mạnh mẽ của Bộ Giáo dục qua góc nhìn của 1 giáo viên

Những cải cách mạnh mẽ của Bộ Giáo dục qua góc nhìn của 1 giáo viên

Không cho lên lớp khi học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức

Không cho lên lớp khi học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức

Ngành giáo dục cần ý thức căn bệnh của chính mình để thay đổi

Ngành giáo dục cần ý thức căn bệnh của chính mình để thay đổi

Một số chương trình phát sóng ngày 20-12

Bệnh thành tích từ những con số tròn, tỷ lệ đẹp!

Bệnh thành tích từ những con số tròn, tỷ lệ đẹp!

Bệnh thành tích mà ra

Bệnh thành tích mà ra

Báo SGGP Online mở diễn đàn: Chống bệnh thành tích trong giáo dục

Báo SGGP Online mở diễn đàn: Chống bệnh thành tích trong giáo dục

Sở Giáo dục Quảng Trị ra công văn khẩn chỉ đạo các trường bình chọn, có nên?

Sở Giáo dục Quảng Trị ra công văn khẩn chỉ đạo các trường bình chọn, có nên?

217 giáo viên mầm non đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2020

217 giáo viên mầm non đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2020