Hà Nội thông qua quy hoạch bến xe

Hà Nội thông qua quy hoạch bến xe

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng...