Hà Nội đấu thầu chọn nhà đầu tư 25 dự án vốn gần 4.000 tỷ đồng

Hà Nội đấu thầu chọn nhà đầu tư 25 dự án vốn gần 4.000 tỷ đồng

Đầu tư 1.000 tỷ đồng xây bãi đỗ xe ngầm tại sân Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô

Đầu tư 1.000 tỷ đồng xây bãi đỗ xe ngầm tại sân Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô

Hà Nội lựa chọn nhà đầu tư đối với 25 dự án sử dụng đất

Hà Nội lựa chọn nhà đầu tư đối với 25 dự án sử dụng đất

Hà Nội lựa chọn nhà đầu tư 25 dự án sử dụng đất

Hà Nội lựa chọn nhà đầu tư 25 dự án sử dụng đất

Hà Nội sắp lựa chọn nhà đầu tư đối với 25 dự án sử dụng đất

Hà Nội sắp lựa chọn nhà đầu tư đối với 25 dự án sử dụng đất

Hà Nội sắp lựa chọn nhà đầu tư đối với 25 dự án sử dụng đất

Hà Nội sắp lựa chọn nhà đầu tư đối với 25 dự án sử dụng đất

Hà Nội sắp lựa chọn nhà đầu tư đối với 25 dự án sử dụng đất

Hà Nội đấu thầu chọn nhà đầu tư 25 dự án vốn gần 4.000 tỷ đồng

Hà Nội đấu thầu chọn nhà đầu tư 25 dự án vốn gần 4.000 tỷ đồng

Cách nào giải 'cơn khát' bãi đỗ xe ở Hà Nội?