Cần Thơ: Cơ bản hoàn thành việc di dời Bến xe 91B

Cần Thơ: Cơ bản hoàn thành việc di dời Bến xe 91B

Cần Thơ tăng cường 100 xe phục vụ khách dịp Tết Dương lịch

Cần Thơ tăng cường 100 xe phục vụ khách dịp Tết Dương lịch

Bến xe 91B chính thức chấm dứt hoạt động

Bến xe 91B chính thức chấm dứt hoạt động

Cần Thơ chấm dứt hoạt động của Bến xe khách 91B từ ngày 1/1/2019

Cần Thơ chấm dứt hoạt động của Bến xe khách 91B từ ngày 1/1/2019

Cần Thơ chấm dứt hoạt động của Bến xe 91B từ ngày 1/1/2019

Cần Thơ chấm dứt hoạt động của Bến xe 91B từ ngày 1/1/2019

Bến xe 91B Cần Thơ ngưng hoạt động từ ngày 1-1-2019

Bến xe 91B Cần Thơ ngưng hoạt động từ ngày 1-1-2019

Bến xe 91B sẽ thành bến xe buýt và bãi đỗ xe công cộng

Bến xe khách 91B Cần Thơ ngừng hoạt động từ 0h ngày 1/1/2019

Cần Thơ không chấp thuận việc xin gia hạn di dời Bến xe 91B