Cần Thơ: Cơ bản hoàn thành việc di dời Bến xe 91B

Cần Thơ: Cơ bản hoàn thành việc di dời Bến xe 91B

Bến xe 91B Cần Thơ chính thức bị khai tử

Bến xe 91B Cần Thơ chính thức bị khai tử

Cần Thơ tăng cường 100 xe phục vụ khách dịp Tết Dương lịch

Cần Thơ tăng cường 100 xe phục vụ khách dịp Tết Dương lịch

Bến xe 91B chính thức chấm dứt hoạt động

Bến xe 91B chính thức chấm dứt hoạt động

'Dẹp' bến cóc, xe dù khi di dời bến xe ở Cần Thơ

'Dẹp' bến cóc, xe dù khi di dời bến xe ở Cần Thơ

Cần Thơ chấm dứt hoạt động của Bến xe khách 91B từ ngày 1/1/2019

Cần Thơ chấm dứt hoạt động của Bến xe khách 91B từ ngày 1/1/2019

Cần Thơ chấm dứt hoạt động của Bến xe 91B từ ngày 1/1/2019

Cần Thơ chấm dứt hoạt động của Bến xe 91B từ ngày 1/1/2019

Bến xe 91B Cần Thơ ngưng hoạt động từ ngày 1-1-2019

Bến xe 91B Cần Thơ ngưng hoạt động từ ngày 1-1-2019

Chuyển toàn bộ hoạt động bến xe khách về bến xe trung tâm Cần Thơ

Chuyển toàn bộ hoạt động bến xe khách về bến xe trung tâm Cần Thơ

Bến xe 91B sẽ thành bến xe buýt và bãi đỗ xe công cộng

Bến xe 91B sẽ thành bến xe buýt và bãi đỗ xe công cộng

Cần Thơ: Kết thúc 15 năm hoạt động của Bến xe 91B vào cuối năm 2018

Cần Thơ: Kết thúc 15 năm hoạt động của Bến xe 91B vào cuối năm 2018

Cần Thơ: Bến xe 91B buộc phải di dời vào cuối năm

Cần Thơ: Bến xe 91B buộc phải di dời vào cuối năm

Cần Thơ không chấp thuận việc xin gia hạn di dời Bến xe 91B

Cần Thơ không chấp thuận việc xin gia hạn di dời Bến xe 91B