Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch 2 dự án lấn, lấp sông Hàn

Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch 2 dự án lấn, lấp sông Hàn

Các dự án lấn sông Hàn: Đà Nẵng sẽ phải đánh đổi

Các dự án lấn sông Hàn: Đà Nẵng sẽ phải đánh đổi

16 ý kiến xoay quanh 3 nhóm quan điểm về các dự án lấp sông Hàn: Dừng hay tiếp?

16 ý kiến xoay quanh 3 nhóm quan điểm về các dự án lấp sông Hàn: Dừng hay tiếp?

16 ý kiến xoay quanh 3 nhóm quan điểm về các dự án lấp sông Hàn: Dừng hay tiếp?

16 ý kiến xoay quanh 3 nhóm quan điểm về các dự án lấp sông Hàn: Dừng hay tiếp?

Dự án ven sông Hàn: Hội quy hoạch 'vênh' quan điểm chuyên gia thủy lợi

Dự án ven sông Hàn: Hội quy hoạch 'vênh' quan điểm chuyên gia thủy lợi

Đà Nẵng xem xét điều chỉnh quy hoạch các dự án ven sông Hàn

Đà Nẵng xem xét điều chỉnh quy hoạch các dự án ven sông Hàn

Đà Nẵng đã chuẩn bị kịch bản ứng phó bị doanh nghiệp khởi kiện?

Đà Nẵng đã chuẩn bị kịch bản ứng phó bị doanh nghiệp khởi kiện?

Đà Nẵng: Rà soát toàn bộ các dự án lấn và lấp sông Hàn

Đà Nẵng: Rà soát toàn bộ các dự án lấn và lấp sông Hàn

Đà Nẵng lúng túng, chưa biết 'số phận' của Marina Complex ra sao

Đà Nẵng lúng túng, chưa biết 'số phận' của Marina Complex ra sao