Nhiều hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi

Nhiều hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi

Hưởng ứng kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...
Bến Tre: Kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi

Bến Tre: Kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi

Nhiều hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi

Nhiều hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi

Bến Tre lần đầu tiên tôn vinh danh hiệu 'Công dân Đồng Khởi'

Bến Tre lần đầu tiên tôn vinh danh hiệu 'Công dân Đồng Khởi'

'Bảo tàng' độc đáo của nghệ nhân Nguyễn Văn Léo

'Bảo tàng' độc đáo của nghệ nhân Nguyễn Văn Léo

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh bà Nguyễn Thị Định

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh bà Nguyễn Thị Định

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 60 năm Bến Tre Đồng Khởi

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 60 năm Bến Tre Đồng Khởi

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bến Tre Đồng Khởi

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bến Tre Đồng Khởi

Tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, 100 năm Ngày sinh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Định

Tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, 100 năm Ngày sinh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Định

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre đồng khởi

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre đồng khởi

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre đồng khởi

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre đồng khởi

Thông xe dự án nâng cấp bốn đoạn tuyến Quốc lộ 60 tỉnh Bến Tre

Thông xe dự án nâng cấp bốn đoạn tuyến Quốc lộ 60 tỉnh Bến Tre

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Tết Quân - Dân tại Bến Tre

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Tết Quân - Dân tại Bến Tre

Chút tình Xuân về với quê hương Đồng Khởi anh hùng

Chút tình Xuân về với quê hương Đồng Khởi anh hùng

Thực hiện 60 công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

Thực hiện 60 công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Phong trào Đồng khởi

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Phong trào Đồng khởi

Hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi

Hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi

Hào hùng truyền thống Đoàn tàu không số

Hào hùng truyền thống Đoàn tàu không số

Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V diễn ra từ ngày 14 - 20/11

Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V diễn ra từ ngày 14 - 20/11