Sắp có thêm 3 bến buýt đường sông tại TP.HCM

Sắp có thêm 3 bến buýt đường sông tại TP.HCM

TP.HCM: Mở thêm 3 bến mới phục vụ tuyến buýt đường sông

TP.HCM: Mở thêm 3 bến mới phục vụ tuyến buýt đường sông

Người Sài Gòn háo hức xếp hàng trải nghiệm tuyến buýt đường sông đầu tiên

Người Sài Gòn háo hức xếp hàng trải nghiệm tuyến buýt đường sông đầu tiên

Cận cảnh tuyến buýt đường thủy đầu tiên TP HCM vận hành chính thức

Cận cảnh tuyến buýt đường thủy đầu tiên TP HCM vận hành chính thức

Người Sài Gòn bắt đầu vi vu trên sông bằng tàu buýt đường thủy

Người Sài Gòn bắt đầu vi vu trên sông bằng tàu buýt đường thủy

Buýt sông TP.HCM chính thức hoạt động từ ngày 25/11

Buýt sông TP.HCM chính thức hoạt động từ ngày 25/11

TP.HCM: Người dân được đi tuyến buýt đường sông miễn phí trong 10 ngày

TP.HCM: Người dân được đi tuyến buýt đường sông miễn phí trong 10 ngày

Người Sài Gòn được đi buýt sông miễn phí 10 ngày

Người Sài Gòn được đi buýt sông miễn phí 10 ngày

TP HCM vận hành tuyến buýt đường sông

TP HCM vận hành tuyến buýt đường sông

Buýt sông Sài Gòn vì sao lỗi hẹn?

Buýt sông Sài Gòn vì sao lỗi hẹn?

TP.HCM: Tuyến buýt đường sông đầu tiên chính thức vận hành

TP.HCM: Tuyến buýt đường sông đầu tiên chính thức vận hành

Cận cảnh tàu bus đường sông đầu tiên ở Sài Gòn vừa hạ thủy

Cận cảnh tàu bus đường sông đầu tiên ở Sài Gòn vừa hạ thủy

Buýt đường thủy đầu tiên tại TP.HCM qua 9 bến, chạy thử nghiệm hôm nay

Buýt đường thủy đầu tiên tại TP.HCM qua 9 bến, chạy thử nghiệm hôm nay