Bạc Liêu: Cháy lớn thiêu rụi 3 căn nhà, 1 người tử vong

Bạc Liêu: Cháy lớn thiêu rụi 3 căn nhà, 1 người tử vong

Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà, 1 người tử vong

Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà, 1 người tử vong

Hỏa hoạn trong đêm: 3 căn nhà cháy rụi, 1 người đàn ông thiệt mạng

Hỏa hoạn trong đêm: 3 căn nhà cháy rụi, 1 người đàn ông thiệt mạng

Cháy trong đêm, 3 căn nhà ra tro, 1 người bệnh tử vong do không thoát kịp

Cháy trong đêm, 3 căn nhà ra tro, 1 người bệnh tử vong do không thoát kịp

Bạc Liêu: 3 căn nhà cháy rụi trong đêm, 1 người chết

Bạc Liêu: 3 căn nhà cháy rụi trong đêm, 1 người chết

Lửa thiêu rụi 3 căn nhà trong đêm, người đàn ông thiệt mạng

Lửa thiêu rụi 3 căn nhà trong đêm, người đàn ông thiệt mạng

Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà trong đêm, làm 1 người chết

Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà trong đêm, làm 1 người chết

Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà khiến một người chết ở Bạc Liêu

Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà khiến một người chết ở Bạc Liêu

Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà, một người tử vong

Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà, một người tử vong

3 căn nhà cháy rụi trong đêm, một người chết

3 căn nhà cháy rụi trong đêm, một người chết