Hiến kế giảm thiểu ô nhiễm hệ thống An Kim Hải

Hiến kế giảm thiểu ô nhiễm hệ thống An Kim Hải

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đã có một số giải pháp đề xuất giảm thiểu tình trạng ô nhiễm hệ thống...