Giang Trang sẽ chơi nhạc Trịnh theo tinh thần Jazz

Giang Trang sẽ chơi nhạc Trịnh theo tinh thần Jazz

Giang Trang khẳng định, đêm 'Nguyệt Hạ 2' sẽ mang đến tinh thần tự nhiên và tự do nhất như những gì họ có...