6 tỉnh Việt Bắc tham dự giải thi đấu các môn thể thao dân tộc

6 tỉnh Việt Bắc tham dự giải thi đấu các môn thể thao dân tộc

Khai mạc các hoạt động thể thao vùng Việt Bắc

Khai mạc các hoạt động thể thao vùng Việt Bắc

Bắt giữ nghi phạm bắn nỏ vào bụng người phụ nữ mang thai 8 tháng

Bắt giữ nghi phạm bắn nỏ vào bụng người phụ nữ mang thai 8 tháng

Góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thể dục thể thao

Góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thể dục thể thao

Đưa chương trình giáo dục di sản vào các trường học Thủ đô

Đưa chương trình giáo dục di sản vào các trường học Thủ đô

Huyện Cẩm Thủy nhân rộng mô hình các câu lạc bộ thể thao dân tộc

Hội thao các dân tộc thiểu số Gia Lai năm 2018

Hội thao các dân tộc thiểu số Gia Lai năm 2018

Phát triển phong trào thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển phong trào thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đặc sắc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III

Đặc sắc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III