Cái tên duy nhất trúng sơ tuyển dự án 160ha Đông Bắc Sa Pa mà Lào Cai vừa chọn

Cái tên duy nhất trúng sơ tuyển dự án 160ha Đông Bắc Sa Pa mà Lào Cai vừa chọn

Có gì trong 'siêu' đô thị Sa Pa đang chờ Thủ tướng quyết định?

Có gì trong 'siêu' đô thị Sa Pa đang chờ Thủ tướng quyết định?

Có gì trong 'siêu' đô thị Sa Pa đang chờ Thủ tướng quyết định?

Có gì trong 'siêu' đô thị Sa Pa đang chờ Thủ tướng quyết định?

'Siêu' đô thị 9.000 tỷ đồng ở Sa Pa phải chờ Thủ tướng quyết định

'Siêu' đô thị 9.000 tỷ đồng ở Sa Pa phải chờ Thủ tướng quyết định

Bộ Xây dựng cho ý kiến về 'siêu' dự án 9.000 tỷ ở Sapa

Bộ Xây dựng cho ý kiến về 'siêu' dự án 9.000 tỷ ở Sapa

Bộ Xây dựng: Dự án 9.000 tỷ đồng ở Sa Pa phải chờ Thủ tướng quyết định

Bộ Xây dựng: Dự án 9.000 tỷ đồng ở Sa Pa phải chờ Thủ tướng quyết định

Dự án khu đô thị 9.000 tỷ ở Sa Pa phải chờ Thủ tướng chấp thuận

Dự án khu đô thị 9.000 tỷ ở Sa Pa phải chờ Thủ tướng chấp thuận

Siêu dự án khu đô thị 9.099 tỷ đồng ở Sa Pa: Chờ quyết định của Thủ tướng

Siêu dự án khu đô thị 9.099 tỷ đồng ở Sa Pa: Chờ quyết định của Thủ tướng