Người đàn ông sống khỏe sau 35 năm nhiễm HIV

Người đàn ông sống khỏe sau 35 năm nhiễm HIV

Carl Fox phát hiện nhiễm HIV vào năm 1985 và được tiên lượng chỉ có thể sống thêm 2 năm. Hơn 3 thập kỷ trôi...