Mức sinh tăng cao trở lại

Mức sinh tăng cao trở lại

Thời gian gần đây, huyện Khánh Vĩnh có tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng trở lại. Chính...