Dịch bệnh và văn chương

Dịch bệnh và văn chương

Nếu bất chợt thấy một con chuột, loại chuột cống bẩn thỉu và 'to đùng bằng bắp tay của một người cường...
'Đậm' và 'nhạt' trong 'Kiều'

'Đậm' và 'nhạt' trong 'Kiều'