Tôn giả Pháp Loa hình ảnh của sự đạt ngộ

Tôn giả Pháp Loa hình ảnh của sự đạt ngộ

Có thể nói gì thêm về chân dung, cốt cách của Tôn giả Pháp Loa? Đó là con người gốc nông dân, sinh trưởng ở...
Clip: Lý Liên Kiệt đánh nhau với Ngô Kinh do hiểu lầm

Clip: Lý Liên Kiệt đánh nhau với Ngô Kinh do hiểu lầm

Vì sao hoa hậu Đỗ Thị Hà được ví là 'truyền nhân' của Trương Tử Lâm?

Vì sao hoa hậu Đỗ Thị Hà được ví là 'truyền nhân' của Trương Tử Lâm?

Những bà mẹ một con 'vạn người mê' của showbiz Hoa ngữ

Những bà mẹ một con 'vạn người mê' của showbiz Hoa ngữ

Triển lãm Kinh gốm ra mắt người yêu mỹ thuật Thủ đô

Triển lãm Kinh gốm ra mắt người yêu mỹ thuật Thủ đô

Họa sĩ Lê Thiết Cương đưa thơ thiền vào triển lãm 'Kinh gốm'

Họa sĩ Lê Thiết Cương đưa thơ thiền vào triển lãm 'Kinh gốm'

Triển lãm Kinh Gốm

Triển lãm Kinh Gốm

Triển lãm 'Kinh Gốm': Vẽ kinh Phật lên gốm của các làng nghề lâu đời

Triển lãm 'Kinh Gốm': Vẽ kinh Phật lên gốm của các làng nghề lâu đời

Họa sĩ Lê Thiết Cương gây bất ngờ với 'Kinh Gốm' và tranh bột màu trên vải màn

Họa sĩ Lê Thiết Cương gây bất ngờ với 'Kinh Gốm' và tranh bột màu trên vải màn

Tính bất nhị trong văn phong của Tuệ Trung Thượng sĩ

Tính bất nhị trong văn phong của Tuệ Trung Thượng sĩ

Tính bất nhị trong văn phong của Tuệ Trung Thượng sĩ

Tính bất nhị trong văn phong của Tuệ Trung Thượng sĩ

Sự dung hợp Tịnh độ & Thiền của ngài Vĩnh Minh

Hoa sen, biểu trưng cho một vị Bồ-tát được minh họa trong kinh Duy Ma Cật

Hoa sen, biểu trưng cho một vị Bồ-tát được minh họa trong kinh Duy Ma Cật

Một phức cảm của hai chiều cảm xúc

Một phức cảm của hai chiều cảm xúc

Tánh Không trong Trung quán luận

Tánh Không trong Trung quán luận

Không một pháp để làm

Không một pháp để làm