Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy nhận Cúp Bạc Giải thưởng Thiết kế Quốc tế

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy nhận Cúp Bạc Giải thưởng Thiết kế Quốc tế

Tác giả 'Con đường gốm sứ' giành cúp Bạc tại cuộc thi Thiết kế quốc tế

Tác giả 'Con đường gốm sứ' giành cúp Bạc tại cuộc thi Thiết kế quốc tế

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy giành cúp Bạc tại Cuộc thi Thiết kế quốc tế tại Italy

'Nhà gương' trong công viên Thống Nhất đoạt giải Bạc cuộc thi Thiết kế Quốc tế tại Italy

'Nhà gương' trong công viên Thống Nhất đoạt giải Bạc cuộc thi Thiết kế Quốc tế tại Italy

Nhà Gương trong Công viên Thống Nhất đoạt giải Thiết kế Quốc tế

Nhà Gương trong Công viên Thống Nhất đoạt giải Thiết kế Quốc tế

Họa sĩ Việt Nam giành Cúp bạc cuộc thi Thiết kế Quốc tế

Họa sĩ Việt Nam giành Cúp bạc cuộc thi Thiết kế Quốc tế