Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận hiện vật hiến tặng và trưng bày chuyên đề 'Muôn nẻo tìm về'

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận hiện vật hiến tặng và trưng bày chuyên đề 'Muôn nẻo tìm về'

Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 89 kỷ vật, hiện vật từ một...
Nghe Di chỉ kể chuyện hồng hoang

Nghe Di chỉ kể chuyện hồng hoang

Thi tuyển đặc biệt

Thi tuyển đặc biệt

Cận cảnh hình ảnh 3 bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Thanh Hóa

Cận cảnh hình ảnh 3 bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Thanh Hóa

TP Thanh Hóa: Điểm đến văn hóa - tâm linh hấp dẫn

TP Thanh Hóa: Điểm đến văn hóa - tâm linh hấp dẫn

Thanh Hóa trưng bày 3 bảo vật quốc gia

Thanh Hóa trưng bày 3 bảo vật quốc gia

Thanh Hóa: Hồ sơ xếp hạng bất cập, di tích văn hóa bị xâm hại nghiêm trọng

Thanh Hóa: Hồ sơ xếp hạng bất cập, di tích văn hóa bị xâm hại nghiêm trọng

Thanh Hóa: Tượng vịt trên trống Đông Sơn lịch sử và huyền thoại

Thanh Hóa: Tượng vịt trên trống Đông Sơn lịch sử và huyền thoại

Trưng bày hiện vật vô giá về 'Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử'

Trưng bày hiện vật vô giá về 'Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử'