Tuần lễ Việt Nam tại Bảo tàng Phương Đông ở Moskva

Nhân năm hữu nghị Việt - Nga, từ ngày 25 - 31/5, Bảo tàng Phương Đông ở thủ đô Moskva của Nga đã tổ chức...
Giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam với người dân Nga

Giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam với người dân Nga

Tuần lễ Việt Nam tại Bảo tàng Phương Đông ở thủ đô Moskva

Tuần lễ Việt Nam tại Bảo tàng Phương Đông ở thủ đô Moskva

Tuần lễ Việt Nam tại Bảo tàng Phương Đông ở thủ đô Moskva

Tuần lễ Việt Nam tại Bảo tàng Phương Đông ở Moskva

Tuần lễ Việt Nam tại Bảo tàng Phương Đông ở thủ đô Moskva

Tuần lễ Việt Nam tại Bảo tàng Phương Đông ở thủ đô Moskva

Nhà thiết kế Minh Hạnh: 'Thiếu văn hóa là thiếu tất cả'

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Lương Xuân Đoàn: Danh họa Trần Lưu Hậu ra đi để lại một khoảng trống lớn

Tấm gương lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ

Danh họa cuối cùng của bộ tứ khóa mỹ thuật kháng chiến ra đi

Minh Hạnh và cuộc trình diễn ở Bảo tàng Phương Đông (Nga)

Chiêm ngưỡng 'Sắc màu Việt Nam' của NTK Minh Hạnh trình diễn tại Moskva

Ngắm áo dài Việt hòa quyện văn hóa Nga

Áo dài Việt Nam chinh phục bạn bè Nga

Áo dài Việt Nam chinh phục bạn bè Nga