H'Hen Niê rạng rỡ ngày trở thành Đại sứ Truyền thông lễ hội càphê

H'Hen Niê rạng rỡ ngày trở thành Đại sứ Truyền thông lễ hội càphê

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019 sẽ diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019 sẽ diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk

Hoa hậu H'hen Niê: Đại sứ truyền thông lễ hội càphê Buôn Mê Thuột

Hoa hậu H'hen Niê: Đại sứ truyền thông lễ hội càphê Buôn Mê Thuột

'Đóa hoa đại ngàn' H'Hen Niê và vai trò đại sứ kết nối tình yêu cây cà phê đến toàn cầu

'Đóa hoa đại ngàn' H'Hen Niê và vai trò đại sứ kết nối tình yêu cây cà phê đến toàn cầu

Chính thức thời gian tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7

Chính thức thời gian tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7

Đắk Lắk họp báo về Lễ hội Cà phê năm 2019

Đắk Lắk họp báo về Lễ hội Cà phê năm 2019

H'Hen Niê làm đại sứ truyền thông Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7

H'Hen Niê làm đại sứ truyền thông Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7

Đắk Lắk: Họp báo về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Đắk Lắk: Họp báo về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Tinh hoa đại ngàn hội tụ tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7

Tinh hoa đại ngàn hội tụ tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 16-3 tại tỉnh Đắk Lắk

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 16-3 tại tỉnh Đắk Lắk