Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới...
Đa sắc màu trong các triển lãm cuối năm

Đa sắc màu trong các triển lãm cuối năm

Trưng bày 35 bộ sưu tập chất lượng cao tại Triển lãm Tem khu vực Nam Bộ 2020

Trưng bày 35 bộ sưu tập chất lượng cao tại Triển lãm Tem khu vực Nam Bộ 2020

'Vươn lên cùng đất nước'

'Vươn lên cùng đất nước'

Triển lãm tem bưu chính khu vực Nam Bộ 2020

Triển lãm tem bưu chính khu vực Nam Bộ 2020

Triển lãm ảnh chuyên đề Mùa xuân đại thắng

Triển lãm ảnh chuyên đề Mùa xuân đại thắng

Triển lãm chuyên đề 'Mùa xuân đại thắng'

Triển lãm chuyên đề 'Mùa xuân đại thắng'

Triển lãm 'Mùa xuân đại thắng'

Triển lãm 'Mùa xuân đại thắng'

Nhiều bảo vật tại cuộc triển lãm ảnh 'Mùa xuân đại thắng'

Nhiều bảo vật tại cuộc triển lãm ảnh 'Mùa xuân đại thắng'

Phát huy giá trị hiện vật trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Phát huy giá trị hiện vật trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Tổng cục Chính trị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức một số sự kiện lớn

Tổng cục Chính trị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức một số sự kiện lớn

Phi đội Quyết Thắng và trận ném bom sân bay Tân Sơn Nhất

Phi đội Quyết Thắng và trận ném bom sân bay Tân Sơn Nhất

Lập đề án Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

Lập đề án Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

Về việc lập đề án tổng thể Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh: Cần thể hiện cho được vai trò, tầm vóc của chiến dịch

Về việc lập đề án tổng thể Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh: Cần thể hiện cho được vai trò, tầm vóc của chiến dịch

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh

Lập đề án Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh và phục dựng Di tích lịch sử quốc gia Trại Đa-vít

Lập đề án Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh và phục dựng Di tích lịch sử quốc gia Trại Đa-vít

Kiến nghị nâng cấp hệ thống bảo tàng tại TP HCM

Kiến nghị nâng cấp hệ thống bảo tàng tại TP HCM