Đà Nẵng: Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ được xếp hạng di tích

Đà Nẵng: Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ được xếp hạng di tích

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ là những thông điệp văn hóa quá khứ bị lãng quên do hoàn cảnh lịch sử.
Chung tay bảo tồn, phát huy giá trị Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Chung tay bảo tồn, phát huy giá trị Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Các chính sách thu hút khách MICE đến Đà Nẵng năm 2021

Các chính sách thu hút khách MICE đến Đà Nẵng năm 2021

Đà Nẵng: Trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Đà Nẵng: Trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ thành Di tích cấp thành phố

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ thành Di tích cấp thành phố

'Đánh thức' di tích Chăm Phong Lệ bị quên lãng

'Đánh thức' di tích Chăm Phong Lệ bị quên lãng

Trao bằng xếp hạng di tích cấp thành phố Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Trao bằng xếp hạng di tích cấp thành phố Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Nhiều khám phá thú vị ở di chỉ khảo cổ người Chăm Phong Lệ

Nhiều khám phá thú vị ở di chỉ khảo cổ người Chăm Phong Lệ

Đà Nẵng: Trao bằng chứng nhận cấp thành phố cho Di tích khảo cổ đầu tiên trên địa bàn

Đà Nẵng: Trao bằng chứng nhận cấp thành phố cho Di tích khảo cổ đầu tiên trên địa bàn

Thí điểm hỗ trợ thu hút 100 đoàn khách du lịch MICE đến Đà Nẵng năm 2021

Thí điểm hỗ trợ thu hút 100 đoàn khách du lịch MICE đến Đà Nẵng năm 2021

Đà Nẵng thu hút du lịch MICE dịp đầu năm mới

Đà Nẵng thu hút du lịch MICE dịp đầu năm mới

Gần 2.000 khách Mice đến Đà Nẵng dịp đầu năm mới

Gần 2.000 khách Mice đến Đà Nẵng dịp đầu năm mới

Đà Nẵng sôi động du lịch M.I.C.E dịp đầu năm mới

Đà Nẵng sôi động du lịch M.I.C.E dịp đầu năm mới

Đà Nẵng liên tiếp đón khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo dịp đầu năm mới

Đà Nẵng liên tiếp đón khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo dịp đầu năm mới

Đà Nẵng thu hút du lịch MICE dịp đầu năm mới

Đà Nẵng thu hút du lịch MICE dịp đầu năm mới

Đà Nẵng: Tạo cơ chế hỗ trợ du lịch MICE

Đà Nẵng: Tạo cơ chế hỗ trợ du lịch MICE

Đà Nẵng đón đoàn khách du lịch MICE đầu năm 2021

Đà Nẵng đón đoàn khách du lịch MICE đầu năm 2021

Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng được công nhận là di tích cấp thành phố

Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng được công nhận là di tích cấp thành phố

Bảo tàng hơn 100 năm tuổi ở Đà Nẵng được xếp hạng Di tích lịch sử

Bảo tàng hơn 100 năm tuổi ở Đà Nẵng được xếp hạng Di tích lịch sử

Đà Nẵng đưa tuồng xuống phố

Đà Nẵng đưa tuồng xuống phố

Công nhận 24 bảo vật quốc gia

Công nhận 24 bảo vật quốc gia

Xếp hạng 7 di tích quốc gia đặc biệt và công nhận 24 bảo vật quốc gia

Xếp hạng 7 di tích quốc gia đặc biệt và công nhận 24 bảo vật quốc gia

Đầu năm 2021, du khách đến Đà Nẵng tăng vọt

Đầu năm 2021, du khách đến Đà Nẵng tăng vọt

Công nhận thêm 24 bảo vật quốc gia năm 2020

Công nhận thêm 24 bảo vật quốc gia năm 2020

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn trong năm 2021

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn trong năm 2021

Thủ tướng công nhận 24 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia năm 2020

Thủ tướng công nhận 24 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia năm 2020

24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

Đà Nẵng tặng vé miễn phí tour du lịch bằng du thuyền đêm trên sông Hàn

Đà Nẵng tặng vé miễn phí tour du lịch bằng du thuyền đêm trên sông Hàn

Mãn nhãn với vũ hội đường phố Đà Nẵng chào năm mới

Mãn nhãn với vũ hội đường phố Đà Nẵng chào năm mới

Thêm hai hiện vật ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm được công nhận Bảo vật Quốc gia

Thêm hai hiện vật ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm được công nhận Bảo vật Quốc gia

Du lịch kỳ vọng khởi sắc năm mới

Du lịch kỳ vọng khởi sắc năm mới

Đà Nẵng: 4 sân khấu sôi động dọc hai bờ sông Hàn chào đón năm mới 2021

Đà Nẵng: 4 sân khấu sôi động dọc hai bờ sông Hàn chào đón năm mới 2021

Đà Nẵng miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng

Đà Nẵng miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng

Đà Nẵng: Miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng trong năm 2021

Đà Nẵng: Miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng trong năm 2021

Đà Nẵng xem xét miễn phí 100% vé tham quan các điểm du lịch trong năm 2021

Đà Nẵng xem xét miễn phí 100% vé tham quan các điểm du lịch trong năm 2021

Miễn phí tham quan khu di tích, danh thắng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Miễn phí tham quan khu di tích, danh thắng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Du lịch chưa 'ấm' đã 'lạnh'

Du lịch chưa 'ấm' đã 'lạnh'

Đà Nẵng: Đầu tư, phục dựng Di tích Chăm Phong Lệ thành Bảo tàng Chăm

Đà Nẵng: Đầu tư, phục dựng Di tích Chăm Phong Lệ thành Bảo tàng Chăm

Đà Nẵng: Tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm bằng công nghệ scan 3D

Đà Nẵng: Tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm bằng công nghệ scan 3D

Độc đáo Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Độc đáo Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Trải nghiệm scan 3D tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Trải nghiệm scan 3D tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Nhiều điểm du lịch ở Đà Nẵng, Quảng Nam đón khách trở lại

Nhiều điểm du lịch ở Đà Nẵng, Quảng Nam đón khách trở lại

Đà Nẵng: Đề nghị công nhận 2 tượng cổ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm là bảo vật

Đà Nẵng: Đề nghị công nhận 2 tượng cổ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm là bảo vật

Đà Nẵng, Quảng Nam miễn, giảm phí tham quan danh thắng

Đà Nẵng, Quảng Nam miễn, giảm phí tham quan danh thắng