Hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

50 bệnh nhân được thanh toán bảo hiểm y tế hàng tỷ đồng

50 bệnh nhân được thanh toán bảo hiểm y tế hàng tỷ đồng

Một bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả hơn 4,7 tỷ đồng

Một bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả hơn 4,7 tỷ đồng

Gần 50 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tiền tỷ

Gần 50 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tiền tỷ

50 bệnh nhân được chi trả bảo hiểm y tế mức rất cao

50 bệnh nhân được chi trả bảo hiểm y tế mức rất cao

Người tham gia bảo hiểm y tế: Sẽ được bảo đảm quyền lợi tốt hơn

Người tham gia bảo hiểm y tế: Sẽ được bảo đảm quyền lợi tốt hơn

Một bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả đến 4,7 tỷ đồng

Một bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả đến 4,7 tỷ đồng

Vĩnh Long một người được BHYT chi trả 4,7 tỷ đồng

Vĩnh Long một người được BHYT chi trả 4,7 tỷ đồng

Sẽ luân phiên bác sĩ tuyến trên về y tế xã

Sẽ luân phiên bác sĩ tuyến trên về y tế xã

Hợp đồng cộng tác viên được xem là hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng cộng tác viên được xem là hợp đồng dịch vụ

Quyền lợi của người tham gia BHXH được đảm bảo trong mọi trường hợp

Quyền lợi của người tham gia BHXH được đảm bảo trong mọi trường hợp

Sớm tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở

Sớm tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt nhiều kết quả trong cải cách thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt nhiều kết quả trong cải cách thủ tục hành chính

Khám bảo hiểm y tế: Từ chối thanh toán hàng trăm tỷ đồng

Khám bảo hiểm y tế: Từ chối thanh toán hàng trăm tỷ đồng

Khi trạm y tế là 'địa chỉ đỏ' với người dân

Khi trạm y tế là 'địa chỉ đỏ' với người dân

Những đối tượng được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT

Những đối tượng được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT

Bộ trưởng Y tế: Không để người nghèo ở lại phía sau trong chăm sóc y tế

Bộ trưởng Y tế: Không để người nghèo ở lại phía sau trong chăm sóc y tế

Đầu tư cho trạm y tế sẽ giảm tải cho tuyến trên, tránh nhiễm chéo bệnh viện

Đầu tư cho trạm y tế sẽ giảm tải cho tuyến trên, tránh nhiễm chéo bệnh viện

Lĩnh bảo hiểm xã hội một lần lúc trẻ, rủi ro khi về già

Lĩnh bảo hiểm xã hội một lần lúc trẻ, rủi ro khi về già

Đẩy nhanh mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Đẩy nhanh mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Phấn đấu 80% tỉnh, thành triển khai mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Phấn đấu 80% tỉnh, thành triển khai mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Giảm nguy cơ tái nghèo nhờ… tham gia bảo hiểm

Giảm nguy cơ tái nghèo nhờ… tham gia bảo hiểm

'Bí quyết' nào để Hồng Lĩnh đạt tỷ lệ bao phủ BHYT gần 90%?

'Bí quyết' nào để Hồng Lĩnh đạt tỷ lệ bao phủ BHYT gần 90%?

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã

Nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã

Năm 2019, phải có 15% trạm y tế được hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Năm 2019, phải có 15% trạm y tế được hoạt động theo nguyên lý y học gia đình