Đề xuất tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Đề xuất tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tăng thêm 200.000 đồng với người có mức lương hưu, trợ cấp hằng...
Viên chức được nghỉ không lương tối đa bao nhiêu ngày?

Viên chức được nghỉ không lương tối đa bao nhiêu ngày?

Khắc phục việc đóng BHXH không liên tục

Khắc phục việc đóng BHXH không liên tục

Tăng nguồn thu, giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội: Thiết thực bảo đảm an sinh

Tăng nguồn thu, giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội: Thiết thực bảo đảm an sinh

Phấn đấu cuối năm 2025 có 3,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phấn đấu cuối năm 2025 có 3,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chủ động vượt thách thức

Mới có 70% lao động nước ngoài tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội

Mới có 70% lao động nước ngoài tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội

Người đăng ký ứng dụng VssID- BHXH số tiếp tục tăng

Người đăng ký ứng dụng VssID- BHXH số tiếp tục tăng

Người già chật vật vì không có lương hưu

Người già chật vật vì không có lương hưu

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng hơn 20,5%

Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng hơn 20,5%

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội: Nên khởi động lại quy định hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội: Nên khởi động lại quy định hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần

BHXH Việt Nam đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cao nhất tới 50%

BHXH Việt Nam đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cao nhất tới 50%

BHXH tỉnh Quảng Nam tặng 100 thẻ BHYT cho người khó khăn

BHXH tỉnh Quảng Nam tặng 100 thẻ BHYT cho người khó khăn

BHXH Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT lên 50% cho nhiều đối tượng

BHXH Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT lên 50% cho nhiều đối tượng

Nhận tiền hỗ trợ mai táng phí, bắt buộc phải có sổ hộ khẩu?

Nghỉ việc mà công ty nợ tiền BHXH, có được chốt sổ?

Nghỉ việc mà công ty nợ tiền BHXH, có được chốt sổ?

Một số chương trình phát sóng ngày 12-5

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

4 tháng, gần 366.000 người hưởng BHXH một lần

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT

Đề xuất nâng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện

Đề xuất nâng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện

Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện lên 50% với hộ nghèo

Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện lên 50% với hộ nghèo

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

Công bố quyết định thanh, kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Công bố quyết định thanh, kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

BHXH đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT lên 50%

BHXH đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT lên 50%

Đề xuất tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình làm nông nghiệp lên 50%

Đề xuất tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình làm nông nghiệp lên 50%

Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

Lương hưu chênh lệch lớn khiến nhiều người muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Lương hưu chênh lệch lớn khiến nhiều người muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi gì?

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi gì?

Chính sách thôi việc ngay với công chức, viên chức do tinh giản biên chế

Chính sách thôi việc ngay với công chức, viên chức do tinh giản biên chế

Tiền lương phải đúng ý nghĩa tiền lương, phần cứng phải cao hơn phần mềm

Tiền lương phải đúng ý nghĩa tiền lương, phần cứng phải cao hơn phần mềm

Có thời gian làm việc tại nước ngoài, đóng BHXH thế nào?

Có thời gian làm việc tại nước ngoài, đóng BHXH thế nào?

4 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 60.809 người tham gia BHXH tự nguyện

4 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 60.809 người tham gia BHXH tự nguyện

Cộng nối thời gian tham gia BHXH

Cộng nối thời gian tham gia BHXH

Lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ chỉ được rút một phần

Lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ chỉ được rút một phần

Được tính 5 năm liên tục?

Được tính 5 năm liên tục?

Rà soát sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động

Rà soát sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động

15/30 quận, huyện, thị xã cơ bản hoàn thành việc chi trả liền hai tháng lương hưu

15/30 quận, huyện, thị xã cơ bản hoàn thành việc chi trả liền hai tháng lương hưu

Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện lên tới 50%

Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện lên tới 50%

Đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tới 50%

Đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tới 50%

Chi lương hưu, trợ cấp qua tài khoản mới tập trung ở khu vực đô thị

Chi lương hưu, trợ cấp qua tài khoản mới tập trung ở khu vực đô thị