'Mục tiêu kép' của bảo hiểm xã hội

'Mục tiêu kép' của bảo hiểm xã hội

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đời sống kinh tế - xã hội, thị trường lao...
Chống trục lợi quỹ BHYT: Bài cuối - Minh bạch thông tin để giám sát và giải pháp tổng thể

Chống trục lợi quỹ BHYT: Bài cuối - Minh bạch thông tin để giám sát và giải pháp tổng thể

Chống trục lợi quỹ BHYT: Bài 2: Những lỗ hổng xuất hiện từ đâu?

Chống trục lợi quỹ BHYT: Bài 2: Những lỗ hổng xuất hiện từ đâu?

Chống trục lợi quỹ BHYT: Bài 1: Muôn vạn hình thức trục lợi Quỹ BHYT

Chống trục lợi quỹ BHYT: Bài 1: Muôn vạn hình thức trục lợi Quỹ BHYT

Chính sách về hưởng bảo hiểm xã hội một lần và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

Chính sách về hưởng bảo hiểm xã hội một lần và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

22 thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

22 thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

Chi trả khám chữa bệnh BHYT ngoại trú theo định suất từ 1/7/2021

Chi trả khám chữa bệnh BHYT ngoại trú theo định suất từ 1/7/2021

Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Cấp lại thẻ BHYT mất bao lâu?

Cấp lại thẻ BHYT mất bao lâu?

Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Hướng dẫn thủ tục đổi thẻ Bảo hiểm y tế có mức hưởng cao hơn

Hướng dẫn thủ tục đổi thẻ Bảo hiểm y tế có mức hưởng cao hơn

Việc ưu tiên trước mắt là sớm có nguồn vaccine để tiêm cho người lao động

Việc ưu tiên trước mắt là sớm có nguồn vaccine để tiêm cho người lao động

Mới: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện qua ứng dụng VssID

Mới: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện qua ứng dụng VssID

Dùng ảnh BHYT trên VssID: Thuận tiện, tiết kiệm

Dùng ảnh BHYT trên VssID: Thuận tiện, tiết kiệm

Ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID bổ sung nhiều tính năng mới

Ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID bổ sung nhiều tính năng mới

Quản lý, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Hà Tĩnh

Quản lý, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Hà Tĩnh

Quyền lợi vẫn được bảo đảm

Quyền lợi vẫn được bảo đảm

Thủ tục chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ dưới 6 tuổi

Thủ tục chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ dưới 6 tuổi

Những thủ tục hành chính nào bảo hiểm xã hội không tiếp nhận qua bưu điện?

Những thủ tục hành chính nào bảo hiểm xã hội không tiếp nhận qua bưu điện?

Miễn đóng bảo hiểm y tế 8 tháng cho người lao động, doanh nghiệp

Miễn đóng bảo hiểm y tế 8 tháng cho người lao động, doanh nghiệp

Tự động đối chiếu, xác thực thông tin công dân trên VssID

Tự động đối chiếu, xác thực thông tin công dân trên VssID

Làm gì để giảm thiểu tình trạng nhận bảo hiểm một lần?

Làm gì để giảm thiểu tình trạng nhận bảo hiểm một lần?

BHXH Việt Nam chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

BHXH Việt Nam chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Thủ tướng thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị

Thủ tướng thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử VssID cho người chưa thành niên

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử VssID cho người chưa thành niên

Từ 1/7, triển khai chi trả phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

Từ 1/7, triển khai chi trả phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

Mức hưởng BHYT hộ nghèo khi khám chữa bệnh tại nơi tạm trú

Mức hưởng BHYT hộ nghèo khi khám chữa bệnh tại nơi tạm trú

25 thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện qua dịch vụ bưu chính

25 thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện qua dịch vụ bưu chính

22 thủ tục hành chính bảo hiểm được tiếp nhận, trả kết quả qua bưu điện

22 thủ tục hành chính bảo hiểm được tiếp nhận, trả kết quả qua bưu điện

Có cần xác nhận của bệnh viện để nghỉ dưỡng sức sau sinh không?

Có cần xác nhận của bệnh viện để nghỉ dưỡng sức sau sinh không?

VssID - tiện ích dành cho người tham gia khám, chữa bệnh

VssID - tiện ích dành cho người tham gia khám, chữa bệnh

Từ ngày 1-6, không cần mang thẻ bảo hiểm y tế giấy khi khám, chữa bệnh

Từ ngày 1-6, không cần mang thẻ bảo hiểm y tế giấy khi khám, chữa bệnh

22 thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội được thực hiện qua dịch vụ bưu chính

22 thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội được thực hiện qua dịch vụ bưu chính

Đề xuất duy trì thẻ BHYT cho người lao động bị mất việc

Đề xuất duy trì thẻ BHYT cho người lao động bị mất việc

Được chi trả BHYT?

Được chi trả BHYT?

Nhận trợ cấp BHXH một lần hay bảo lưu?

Nhận trợ cấp BHXH một lần hay bảo lưu?

Đồng ý hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Đồng ý hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Gần 470.000 trường hợp đề nghị hưởng BHXH 1 lần trong 5 tháng đầu năm 2021

Gần 470.000 trường hợp đề nghị hưởng BHXH 1 lần trong 5 tháng đầu năm 2021

Thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT

Thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT

Đồng ý đề xuất miễn đóng BHYT 8 tháng cho người lao động, doanh nghiệp

Đồng ý đề xuất miễn đóng BHYT 8 tháng cho người lao động, doanh nghiệp

22 thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

22 thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

Đề xuất duy trì thẻ BHYT đối với người lao động bị mất việc

Đề xuất duy trì thẻ BHYT đối với người lao động bị mất việc

Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1/7

Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1/7

Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1-7

Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1-7

BHXH Việt Nam sẽ livestream để phát triển đối tượng tham gia

BHXH Việt Nam sẽ livestream để phát triển đối tượng tham gia