Bắc Ninh: Thanh tra trường trung cấp nghề và 2 trung tâm sát hạch lái xe

Người thất nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/khóa học nghề

Người thất nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/khóa học nghề

Bắc Ninh: Xử phạt Hợp tác xã Minh Tiến trốn chế độ bảo hiểm người lao động

Bắc Ninh: Xử phạt Hợp tác xã Minh Tiến trốn chế độ bảo hiểm người lao động

Làm 3 năm, hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Làm 3 năm, hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Đề xuất tăng mức hỗ trợ nâng cao tay nghề lên 1,5 triệu đồng/tháng

Đề xuất tăng mức hỗ trợ nâng cao tay nghề lên 1,5 triệu đồng/tháng

Đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại người lao động học nghề

Đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại người lao động học nghề

Số lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến

Số lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến

Bảo hiểm, an sinh XH phải chuyển đổi mạnh trong CMCN 4.0 để 'không ai bị bỏ lại'

Bảo hiểm, an sinh XH phải chuyển đổi mạnh trong CMCN 4.0 để 'không ai bị bỏ lại'

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định tại văn bản nào?

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định tại văn bản nào?

Đề xuất mức hỗ trợ học nghề 4,5 triệu đồng/khóa khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất mức hỗ trợ học nghề 4,5 triệu đồng/khóa khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Quyết liệt thu nợ bảo hiểm xã hội

Nhiều mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Nhiều mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được cấp thẻ bảo hiểm y tế?

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được cấp thẻ bảo hiểm y tế?

Sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Quyết liệt các giải pháp giảm nợ bảo hiểm xã hội

Quyết liệt các giải pháp giảm nợ bảo hiểm xã hội

Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp không quá 4,5 triệu đồng

Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp không quá 4,5 triệu đồng

8 tháng: Bảo hiểm xã hội đã thanh, kiểm tra gần 12.000 đơn vị sử dụng lao động

8 tháng: Bảo hiểm xã hội đã thanh, kiểm tra gần 12.000 đơn vị sử dụng lao động

Tăng sức 'răn đe', giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

Tăng sức 'răn đe', giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

BISUCO như 'rắn mất đầu'

BISUCO như 'rắn mất đầu'

Những trường hợp người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Những trường hợp người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất hỗ trợ tiền học nghề với lao động có bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất hỗ trợ tiền học nghề với lao động có bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp có thể được hỗ trợ 4.500.000 đồng/khóa đào tạo

Người thất nghiệp có thể được hỗ trợ 4.500.000 đồng/khóa đào tạo

Thu hồi 55% nợ đọng bảo hiểm xã hội qua thanh tra, kiểm tra

Thu hồi 55% nợ đọng bảo hiểm xã hội qua thanh tra, kiểm tra

Người thất nghiệp thờ ơ học nghề

Người thất nghiệp thờ ơ học nghề

Những 'cây cầu vàng' kết nối cung cầu lao động

Những 'cây cầu vàng' kết nối cung cầu lao động

Thu hồi sau thanh tra hơn 20 tỷ đồng

Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp không quá 4,5 triệu đồng

Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp không quá 4,5 triệu đồng

Trình tự, thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự, thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đề xuất buộc doanh nghiệp đóng ký quỹ 3 tỷ đồng

Đề xuất buộc doanh nghiệp đóng ký quỹ 3 tỷ đồng

Tăng cường kiểm tra, nợ bảo hiểm xã hội giảm mạnh

Tăng cường kiểm tra, nợ bảo hiểm xã hội giảm mạnh

Bảo mật thông tin về tiền lương của người lao động

Bảo mật thông tin về tiền lương của người lao động

Công nhân Công ty TNHH Nam Phương thắng kiện

Công nhân Công ty TNHH Nam Phương thắng kiện

Giải quyết hàng nghìn trường hợp chậm chi trả bảo hiểm thất nghiệp

Giải quyết hàng nghìn trường hợp chậm chi trả bảo hiểm thất nghiệp